Đặt mua báo in| Ngày 02 tháng 07 năm 2022, 15:21:59
Sabeco dành 3.200 tỷ đồng chia cổ tức
Hồng Phúc - 29/03/2019 08:49
 
Theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 vừa công bố, Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã: SAB) sẽ dành 3.200 tỷ đồng để chia cổ tức với tỷ lệ 50%, tức mỗi cổ phiếu nhận được 5.000 đồng.

Do tỷ lệ chia cổ tức tăng 15% so với kế hoạch ban đầu nên doanh nghiệp đang nắm khoảng 40% thị phần bia rượu tại Việt Nam ước tính, tốn thêm khoảng 1.000 tỷ đồng cho việc này.

Luỹ kế lợi nhuận chưa phân phối đến cuối kỳ của Sabeco dự kiến còn 6.714 tỷ đồng. Những năm trước khi tỷ phú Thái Lan đưa nhân sự vào điều hành Sabeco, tỷ lệ cổ tức chỉ dao động từ 23-35%.

Trước đó, vào tháng 10 và tháng 11/2018, Sabeco tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tổng tỷ lệ 35%.

STT

Hội đồng quản trị tính đến 31/12/2018

Hội đồng quản trị đã từ nhiệm

1

Ông Koh Poh Tiong, Chủ tịch HĐQT (từ ngày 23/04/2018)

Ông Võ Thanh Hà, Chủ tịch HĐQT, đến ngày 22/04/2018

2

Ông Nguyễn Tiến Vỵ, TV HĐQT (từ ngày 21/07/2018)

Ông Tan Tiang Hing Malcolm, TV HĐQT, bổ nhiệm từ ngày 22/04/2018 và từ nhiệm ngày 20/07/2018

3

Ông Pramoad Phomprapha, TV HĐQT (từ ngày 21/07/2018)

Ông Bùi Ngọc Hạnh, TV HĐQT đến ngày 20/07/2018

4

Ông Michael Chye Hin Fah, TV HĐQT (từ ngày 21/07/2018)

Ông Nguyễn Bích Đạt, TV HĐQT đến ngày 20/07/2018

5

Bà Trần Kim Nga, TV HĐQT (từ ngày 09/05/2018)

Ông Nguyễn Thành Nam, TV HĐQT đến ngày 20/07/2018

6

Ông Nguyễn Tiến Dũng, TV HĐQT (từ ngày 21/07/2018)

 

7

Ông Lương Thanh Hải, TV HĐQT (từ ngày 21/07/2018)


Vietnam Beverage – cổ đông lớn sở hữu 53,59% vốn điều lệ Sabeco, đồng thời là công ty con gián tiếp của tỷ phú Thaibev Charoen Sirivadhanabhakdi đã nhận hơn 1.200 tỷ đồng từ hai đợt này. Nếu phương án phân phối lợi nhuận mới được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, Sabeco sẽ có thêm khoảng 515 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Thaibev, trong quý I niên độ tài chính 2018-2019, cơ cấu doanh thu phân theo ngành hàng và khu vực địa lý của tập đoàn này xáo trộn mạnh, khi hợp nhất gần 13.000 tỷ đồng doanh thu từ nhóm doanh nghiệp liên quan đến Sabeco tại Việt Nam.

Ban lãnh đạo Thaibev cho rằng, trong khi sản lượng bia tiêu thụ tại khu vực Đông Nam Á chậm lại thì Sabeco vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng. Tập đoàn này tin rằng, việc sở hữu Sabeco sẽ giúp mở rộng kinh doanh vào Việt Nam, nơi có dân số trẻ, mạng lưới phân phối rộng khắp và thị trường bia tăng trưởng mạnh nhất khu vực.

Tại phiên họp sắp tới, Sabeco cũng trình đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản lượng tăng lên 1.908 triệu lít. Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 38.871 tỷ đồng và 4.717 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 7,5% và 6,6% so với năm trước.

Tất cả các khoản trích quỹ gồm khen thưởng phúc lợi, đầu tư phát triển và công tác xã hội đều tăng so với kế hoạch được thông qua trước đó, lên trên 66 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2018, Sabeco có 24 công ty con sở hữu trực tiếp, 14 công ty liên kết cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát đầu tư trực tiếp.

Ngoài ra, Sabeco còn đầu tư gián tiếp vào 1 công ty con và 5 công ty liên kết.


STT

Ban Tổng giám đốc tính đến 31/12/2018

Ban Tổng giám đốc đã từ nhiệm

1

Ông Neo Gim Siong Bennett, Tổng giám đốc từ ngày 01/08/2018

Ông Nguyễn Thành Nam, Tổng giám đốc đến ngày 30/07/2018

2

Ông Teo Hong Keng, Phó Tổng giám đốc từ ngày 09/05/2018

Ông Nguyễn Minh An, Phó Tổng giám đốc đến ngày 20/06/2018

3

Ông Hoàng Đạo Hiệp, Phó Tổng giám đốc từ ngày 01/10/2018

Ông Neo Gim Siong Bennett, Phó Tổng giám đốc từ ngày 09/05/2018 đến ngày 31/07/2018

4

 Ông Ng Kuan Ngee Melvyn, Phó Tổng giám đốc từ ngày 09/05/2018  


Cùng với đó, Ban kiểm toán nội bộ đã được thành lập thay cho Ban kiểm soát gồm ông Nguyễn Văn Minh- Trưởng Ban và ông Lý Minh Hoàng- Thành viên (từ ngày 30/10/2018) có 3 cá nhân là ông Pramoad Phomprapha, Chủ tịch; ông Nguyễn Tiến Vỵ, Thành viên và ông Michael Chye Hin Fah, Thành viên.


Mỗi ngày, Sabeco thu về hơn 81 tỷ đồng từ bán bia
So với cùng kỳ năm 2017, 6 tháng đầu năm nay, Tổng công ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã: SAB) ghi nhận doanh thu gần 17.000 tỷ đồng, tăng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư