Đặt mua báo in| Ngày 10 tháng 12 năm 2022, 05:56:25
Sabeco đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận 2020 giảm mạnh
Chí Tín - 22/06/2020 16:11
 
Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã SAB, sàn HoSE) vừa điều chỉnh tài liệu Đại hội đồng cổ đông, dự kiến tổ chức ngày 30/6 tới.
Sabeco gặp khó khăn kép trong năm 2020
Nghị  định 100 và dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến kinh doanh của Sabeco

Theo nội dung tài liệu mới nhất, Hội đồng quản trị Sabeco sẽ trình Đại hội đồng cổ đông chỉ tiêu doanh thu thuần năm 2020 là 23.800 tỷ đồng, giảm 37% so với thực hiện năm 2019.

Lợi nhuận sau thuế mục tiêu là 3.258 tỷ đồng, giảm 39% so với năm 2019.

Sabeco cho biết, năm 2020 Công ty gặp phải một số thách thức khó khăn đến từ việc thực thi Nghị định 100/2019/NĐ-CP (liên quan đến xử phạt lái xe uống rượu bia) và sự bùng phát của bệnh dịch Covid-19.

Trước bối cảnh này, một trong những giải pháp của Sabeco đưa ra là giữ vững thị trường tại khu vực thành thị và mở rộng độ phủ tại nông thôn và đẩy mạnh xuất khẩu.

Ngoài ra, công ty này cũng sẽ xây dựng hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời nhằm cải thiện việc cung cấp điện theo hướng tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả.

Trong quản trị doanh nghiệp, Sabeco cho biết sẽ áp dụng bộ nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất để tăng hiệu quả.

Hội đồng quản trị Sabeco cũng dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông các giao dịch trong nội bộ Sabeco.

Theo đó, các giao dịch bao gồm/nhưng không giới hạn đối với các giao dịch giữa Sabeco vè Công ty TNHH MTV Thương mại bia Sài Gòn (Satraco), Công ty TNHH MTV Cơ khí Sabeco (Mesab), các công ty thương mại bia Sài Gòn trong khu vực, các đơn vị hợp tác sản xuất, và các công ty liên doanh liên kết khác trong hệ thống Sabeco.

Sabeco hiện có vốn điều lệ 6.412,8 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 18.486,7 tỷ đồng, tổng tài sản là 24.186,6 tỷ đồng.

Quý I/2020, Sabeco đạt doanh thu thuần 4.908,8 tỷ đồng (cùng kỳ là 9.336,8 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế quý I/2020 là 718 tỷ đồng (cùng kỳ là 1.290 tỷ đồng).

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Sabeco trong quý I/2020 âm hơn 1.097 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 378 tỷ đồng.

Trong cơ cấu tài sản,  hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất trong nhóm tài sản ngắn hạn với 2.256,9 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn tại ngày 31/3/2020 là 642,6 tỷ đồng, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là 345,4 tỷ đồng.

Tổng giám đốc Sabeco: Ngành bia rượu sẽ tiếp tục trở nên khó khăn hơn
“Chúng tôi dự kiến rằng tình hình sẽ tiếp tục trở nên khó khăn hơn trước khi có thể bắt đầu phục hồi vào nửa cuối năm 2020”, ông Neo Gim...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư