Sai lệch giá dự thầu, nhà thầu được xét duyệt trúng thầu?
Theo quy định, một trong các tiêu chí để xem xét, đề nghị trúng thầu đối với gói thầu xây lắp là có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đại diện Công ty cổ phần Tư vấn Đô thị Việt Nam - Vinacity đặt câu hỏi  như sau: Công ty tôi tham gia tư vấn lựa chọn nhà thầu cho bên mời thầu. Theo quy định tại Luật Đấu thầu thì một trong tiêu chí để xem xét, đề nghị trúng thầu đối với gói thầu xây lắp là “có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu”.

Vậy tôi xin hỏi:

- Trường hợp giá dự thầu của nhà thầu không có sai lệch thiếu nhưng có lỗi số học thiếu quá 10% giá dự thầu thì nhà thầu có vi phạm Điểm d, Khoản 1, Điều 43 của Luật Đấu thầu không?

- Trường hợp giá dự thầu của nhà thầu có sai lệch thiếu 8% giá dự thầu và có lỗi số học thiếu 5% giá dự thầu thì nhà thầu có vi phạm Điểm d, Khoản 1, Điều 43 của Luật Đấu thầu không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 43 Luật Đấu thầu, một trong các tiêu chí để xem xét, đề nghị trúng thầu đối với gói thầu xây lắp là có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu.

Theo đó, trường hợp nhà thầu có sai lệch dưới 10% giá dự thầu thì không bị coi là vi phạm quy định về xét duyệt trúng thầu nêu trên.

Việc nhà thầu có lỗi số học quá 10% giá dự thầu không bị coi là vi phạm quy định nêu trên.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...