Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 30 tháng 05 năm 2024,
SAM Holdings tiếp tục bảo lãnh cho Công ty con vay thêm 100 tỷ đồng từ ngân hàng
Duy Bắc - 18/05/2023 10:28
 
CTCP SAM Holdings (mã SAM - sàn HoSE) thông qua việc bảo lãnh cho Công ty con CTCP Dây và Cáp Sacom vay vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.

Cụ thể, SAM Holdings vừa cung cấp thư bảo lãnh thanh toán cho toàn bộ nghĩa vụ nợ (gốc, lãi, phí) của CTCP Dây và Cáp Sacom đối với Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM với hạn mức 100 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 4/2023, SAM Holdings thông qua việc bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ tài chính của CTCP Dây và Cáp Sacom tại TPBank – Chi nhánh Bến Thành với giá trị vay gốc là 100 tỷ đồng.

Thêm nữa, trong tháng 3/2023, SAM Holdings thông qua việc cung cấp thư bảo lãnh thanh toán cho toàn bộ nghĩa vụ nợ (gốc, lãi, phí) của CTCP Dây và Cáp Sacom đối với Ngân hàng TNHH CTBC – Chi nhánh TP. HCM, hạn mức tín dụng là 3 triệu USD.

Theo tìm hiểu, tính tới 31/12/2022, SAM Holdings đang sở hữu 99,92% vốn tại CTCP Dây và Cáp Sacom, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, thương mại…

Năm 2022, SAM Holdings có nhiều giao dịch với CTCP Dây và Cáp Sacom (Nguồn SAM)
Năm 2022, SAM Holdings có nhiều giao dịch với CTCP Dây và Cáp Sacom (Nguồn: SAM)

Được biết, trong năm 2022, SAM Holdings đã có nhiều giao dịch với công ty con là CTCP Dây và Cáp Sacom. Trong đó, đáng chú ý là nhận nợ vay 53 tỷ đồng, trả nợ vay 33 tỷ đồng, và thanh toán chi phí lãi vay 285,8 triệu đồng.

SAM Holdings thoát lỗ quý I/2023 nhờ bán các khoản đầu tư

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2023, SAM Holdings ghi nhận doanh thu đạt 439,21 tỷ đồng, giảm 8,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 12,85 tỷ đồng, tăng 116,7% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 5,5% lên 8,5%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 41,5% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 10,93 tỷ đồng, lên 37,28 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 10,9%, tương ứng giảm 5,21 tỷ đồng, về 42,51 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 22,5%, tương ứng giảm 6,5 tỷ đồng, về 22,33 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 1,9%, tương ứng tăng thêm 0,67 tỷ đồng, lên 35,21 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Nếu xét hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý I/2023, lợi nhuận cốt lõi tiếp tục ghi nhận lỗ 20,26 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 37,02 tỷ đồng.

SAM Holdings có thuyết minh cơ cấu doanh thu tài chính chủ yếu đến từ lãi bán các khoản đầu tư ghi nhận 31,3 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính khác ghi nhận 5,58 tỷ đồng… Trong đó, lãi bán các khoản đầu tư tăng 522,3% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 26,27 tỷ đồng, lên 31,3 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tài chính khác giảm 84,1% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 29,42 tỷ đồng, về 5,58 tỷ đồng.

Như vậy, lợi nhuận gộp tạo ra không đủ trả chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp. Trong đó, Công ty thoát lỗ nhờ doanh thu tài chính, mặc dù doanh thu tài chính suy giảm trong kỳ.

Được biết, trong năm 2023, SAM Holdings đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 2.406,97 tỷ đồng, giảm 2,33% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế dự kiến 90,04 tỷ đồng, tăng 121,66% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2023 với lợi nhuận trước thuế đạt 18,51 tỷ đồng, Công ty mới hoàn thành 20,6% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong quý I/2023, SAM Holdings ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính tiếp tục âm 244,4 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 139,7 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 53,9 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận âm 74,7 tỷ đồng.

Giảm 152,3 tỷ đồng danh mục đầu tư chứng khoán

Tính tới 31/3/2023, tổng tài sản của SAM Holdings giảm 5,8% so với đầu năm, tương ứng giảm 418,3 tỷ đồng, về 6.819 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 2.268,8 tỷ đồng, chiếm 33,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.828,1 tỷ đồng, chiếm 26,8% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 1.165,9 tỷ đồng, chiếm 17,1% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Tài sản biến động mạnh trong quý đầu năm chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 79,8% so với đầu năm, tương ứng giảm 387,9 tỷ đồng, về còn 98 tỷ đồng. Trong đó, khoản mục đầu tư chứng khoán giảm 73% so với đầu năm, tương ứng giảm 152,3 tỷ đồng, về 56,2 tỷ đồng.

SAM Holdings có thuyết minh trong quý đầu năm 2023, Công ty đã bán ra toàn bộ cổ phiếu DNP, HPG, MBB, CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị Sông Đà (SJS) và cổ phiếu SSI. Ngược lại, Công ty chỉ còn nắm giữ 48,99 tỷ đồng cổ phiếu SJS và 7,2 tỷ đồng cổ phiếu ALP.

Như vậy, trong quý đầu năm 2023, SAM Holdings đã bán ra phần lớn danh mục chứng khoán và giảm giá trị đầu tư cổ phiếu.

Được biết, trong năm 2022, SAM Holdings đầu tư 208,5 tỷ đồng vào thị trường chứng khoán, trích lập dự phòng 52,88 tỷ đồng, tương ứng tạm lỗ 25,4% tổng danh mục đầu tư chứng khoán.

Như vậy, sau một năm thua lỗ do đầu tư chứng khoán, trong quý I/2023, SAM Holdings tiếp tục giảm tỷ trọng đầu tư cổ phiếu.

Ngoài ra, tính tới cuối quý I/2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 1,5% so với đầu năm, tương ứng giảm 20,6 tỷ đồng, về 1.374,5 tỷ đồng, tương ứng chiếm 20,2% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/5, cổ phiếu SAM tăng 100 đồng lên 6.750 đồng/cổ phiếu.

SAM Holdings bảo lãnh thêm 100 tỷ đồng cho CTCP Dây và Cáp Sacom vay vốn
CTCP SAM Holdings (mã SAM - sàn HoSE) thông qua việc tiếp tục bảo lãnh thêm 100 tỷ đồng cho Công ty con vay vốn tại TPBank – Chi nhánh Bến Thành.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư