Đặt mua báo in| Ngày 05 tháng 07 năm 2022, 20:04:26
Sắp ký Nghị định thư của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam - Ấn Độ
Quang Hưng - 26/01/2016 08:25
 
Chính phủ vừa đồng ý nội dung dự thảo Nghị định thư của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Ấn Độ. Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Nghị định thư này.

.
Việt Nam và Ấn Độ đang phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 15 tỷ USD trước năm 2020.

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần hiện nay giữa Ấn Độ và Việt Nam đã được ký năm 1994. Ấn Độ và Việt Nam đều nhất trí điều chỉnh Điều 27 về “Trao đổi thông tin” của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Ấn Độ và Việt Nam để đáp ứng những quy chuẩn quốc tế, bổ sung một điều khoản mới về “Hỗ trợ thu thuế” và quyết định đưa ra Nghị định thư sửa đổi vì mục đích này.

Nghị định thư sẽ đặt ra những quy chuẩn được quốc tế chấp nhận liên quan tới việc trao đổi hiệu quả thông tin về các vấn đề thuế, trong đó có thông tin ngân hàng.

Nghị định thư cũng quy định thông tin từ phía Việt Nam liên quan tới công dân Ấn Độ có thể được chia sẻ với các cơ quan thực thi luật pháp khi được cơ quan thẩm quyền của Việt Nam và Ấn Độ cho phép...

Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ lan tỏa ra mọi lĩnh vực
Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Hãng thông...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư