Đặt mua báo in| Ngày 03 tháng 12 năm 2021, 23:28:57
Sắp trình Thủ tướng Đề án chống đô la hóa và vàng hóa
T.L - 02/02/2017 08:05
 
Ngoài việc hoàn thiện Đề án chống Đô la hóa và vàng hóa để trình Thủ tướng, NHNN cũng rà soát, đánh giá, tổng kết Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý vàng, nhằm tìm giải pháp chuyển hóa nguồn lực vàng, ngoại tệ vào sản xuất kinh doanh.
TIN LIÊN QUAN
NHNN đang tìm cách chuyển hóa nguồn lực vàng, ngoại tệ vào sản xuất kinh doanh
NHNN đang tìm cách chuyển hóa nguồn lực vàng, ngoại tệ vào sản xuất kinh doanh

Trong Chỉ thị 01 vừa mới ban hành, NHNN cho biết sẽ hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án chống Đô la hóa và vàng hóa; quản lý chặt chẽ hoạt động vay trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh, nhất quán với mục tiêu quản lý nợ nước ngoài của quốc gia. Triển khai Đề án định hướng lộ trình tự do hóa giao dịch vốn của Việt Nam.

Bên cạnh đó, NHNN sẽ thực hiện rà soát, đánh giá, tổng kết Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 để đề xuất các giải pháp quản lý có hiệu quả thị trường vàng phù hợp với điều kiện thực tế để chuyển hóa nguồn lực vàng, ngoại tệ vào sản xuất kinh doanh.

Năm 2017, NHNN sẽ tiếp tục điều hành tỷ giá theo hướng linh hoạt trên cơ sở tham chiếu diễn biến trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng, diễn biến tỷ giá trên thị trường quốc tế, các cân đối kinh tế vĩ mô, tiền tệ và phù hợp với mục tiêu chính sách tiền tệ. Theo đó, NHNN sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý ngoại hối để hỗ trợ ổn định thị trường ngoại tệ, cải thiện quy mô dự trữ ngoại hối Nhà nước phù hợp với điều kiện thực tế.

 Để hạn chế các rủi ro về biến động tỷ giá năm 2017, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng phải tuyên truyền và hướng dẫn cho khách hàng về các sản phẩm phái sinh và lợi ích, rủi ro phát sinh từ các sản phẩm phái sinh để khách hàng chủ động phòng ngừa rủi ro trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Cải tiến, đổi mới các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp. Chủ động triển khai, ứng dụng các dịch vụ thanh toán mới, hiện đại, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp dịch vụ; tích cực phối hợp với NHNNViệt Nam và NHNNchi nhánh các tỉnh, thành phố xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

 NHNN chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về các sản phẩm phái sinh nhằm tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng đa dạng và phát triển các sản phẩm, dịch vụ tài chính cho khách hàng.

 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư