Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 23 tháng 05 năm 2024,
Sẽ hoàn thiện công tác nhân sự Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương 14
Như Chính (Theo VGP News) - 11/01/2016 11:10
 
Hội nghị Trung ương 14 sẽ thông qua dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội XII.
Toàn cảnh Hội nghị Trung ương lần thứ 14. Ảnh: VGP
Toàn cảnh Hội nghị Trung ương lần thứ 14. Ảnh: VGP

Sáng 11/1, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI khai mạc tại Hà Nội, dự kiến kết thúc vào 13/1. 

Theo chương trình, hội nghị lần này sẽ thảo luận, thông qua chủ trương ký Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII và chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa XII; thông qua dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội XII.

Phát biểu khai mạc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tại hội nghị Trung ương 12 và hội nghị Trung ương 13 (khóa XI), Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định những nội dung quan trọng của công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, bao gồm việc đề cử cán bộ mới tham gia lần đầu (cả chính thức và dự khuyết); đề cử ủy viên Trung ương khóa XI tái cử khóa XII và đề cử nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII. Các ủy viên Trung ương khóa XI đã viết phiếu giới thiệu ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trong độ tuổi ứng cử vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước.

Sau hội nghị Trung ương 13, trên cơ sở kết quả giới thiệu của Ban Chấp hành Trung ương, ý kiến giới thiệu của các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI, Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã thảo luận, cân nhắc kỹ và thống nhất giới thiệu nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa XII bao gồm ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trong độ tuổi và trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa XII. 

Tiếp thu ý kiến của Trung ương tại hội nghị Trung ương 13, Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị cũng đã nghiên cứu, xem xét, cân nhắc và đề nghị giới thiệu thêm một số ủy viên Trung ương khóa XI thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa XII.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương nghiên cứu Tờ trình của Bộ Chính trị một cách kỹ lưỡng, thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh Báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trình Đại hội XII, đồng thời xem xét, đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XII. 

Trước đó, tại hội nghị Trung ương 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII từ ngày 20/1 đến ngày 28/1/2016 tại Hà Nội, trong đó phiên trù bị tổ chức vào ngày 20/1, khai mạc vào ngày 21/1.

Bộ Chính trị thảo luận về nhân sự Ban chấp hành Trung ương và các chức danh chủ chốt
Ngày 9/10, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 bước sang ngày làm việc thứ 5, tiếp tục họp về công tác nhân sự.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư