Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 16 tháng 07 năm 2024,
Bộ Chính trị thảo luận về nhân sự Ban chấp hành Trung ương và các chức danh chủ chốt
PV (Chinhphu.vn) - 09/10/2015 19:11
 
Ngày 9/10, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 bước sang ngày làm việc thứ 5, tiếp tục họp về công tác nhân sự.

Hôm nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận Tờ trình của Bộ Chính trị về kết quả giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 và Báo cáo của Bộ Chính trị về các chức danh chủ chốt.

Trong buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường, thảo luận về Tờ trình của Bộ Chính trị về tình hình, kết quả giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 và Báo cáo của Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt từ Đại hội 6 đến trước Đại hội 12; đề xuất một số vấn đề trong việc chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cùng các chức danh chủ chốt khóa 12 từ nay đến Hội nghị Trung ương 14 khóa 11.

Buổi chiều, các đại biểu làm việc tại tổ, nghiên cứu Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 11 đến Hội nghị Trung ương 12 và một số báo cáo quan trọng khác.

Trước đó, ngày 8​/10, ông Tô Huy Rứa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đọc tờ trình của Bộ Chính trị về tình hình, kết quả giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 12.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng đọc báo cáo của Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt từ Đại hội 6 đến trước Đại hội 12; đề xuất một số vấn đề trong việc chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt khóa 12 từ nay đến Hội nghị Trung ương 14 khóa 11.

Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương thảo luận các vấn đề quan trọng
Thực hiện Chương trình làm việc Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI diễn ra từ ngày 5/10 đến 11/10, trong những ngày qua,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư