Số hóa sẽ tác động tới nguồn nhân lực toàn cầu ra sao?
Theo báo cáo Cuộc cách mạng kỹ năng (A Skills Revolution) của Tập đoàn cung cấp giải pháp nhân lực ManpowerGroup khảo sát 18.000 doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực tại 43 quốc gia cho thấy, chúng ta đang sống trong kỷ nguyên nhân tài với sự phát triển thần kỳ trong đó khả năng học hỏi (Learnability) sẽ là thế cân bằng quan trọng của thế giới việc làm.

Kết quả khảo sát cho thấy, 6/10 nhà tuyển dụng khẳng định sẽ duy trì số lượng nhân viên nếu họ có kỹ năng thích hợp và sẵn sàng học hỏi, áp dụng và thích nghi với sự thay đổi và cứ 5 nhà tuyển dụng thì có 1 người mong đợi sự đột phá công nghệ sẽ tăng số việc làm vì đây là những công việc phù hợp với thế giới việc làm tương lai.

Các doanh nghiệp tại Ý, Guatemala và Peru có quan điểm lạc quan nhất về ảnh hưởng của robot đối với việc làm của con người. Các quốc gia ít lạc quan nhất về ảnh hưởng của tự động hóa bao gồm Ấn Độ với hơn ¼ các nhà tuyển dụng tại quốc gia đông dân thứ 2 thế giới này muốn giảm số nhân công; theo sau đó là Bulgaria, Slovakia và Slovenia.

Các doanh nghiệp tại Ý, Guatemala và Peru có quan điểm lạc quan nhất về ảnh hưởng của robot đối với việc làm của con người. Các quốc gia ít lạc quan nhất về ảnh hưởng của tự động hóa bao gồm Ấn Độ với hơn ¼ các nhà tuyển dụng tại quốc gia đông dân thứ 2 thế giới này muốn giảm số nhân công; theo sau đó là Bulgaria, Slovakia và Slovenia.

Lao động trong lĩnh vực IT và các công việc liên quan đến làm việc trực tiếp với khách hàng nên lạc quan vì các nhà tuyển dụng dự đoán sẽ tăng số lượng nhân viên rất lớn trong lĩnh vực này.
Lao động trong lĩnh vực IT và các công việc liên quan đến làm việc trực tiếp với khách hàng nên lạc quan vì các nhà tuyển dụng dự đoán sẽ tăng số lượng nhân viên rất lớn trong lĩnh vực này.
doanh nghiệp sẽ chú trọng đào tạo nhân viên nội bộ.
Doanh nghiệp sẽ chú trọng đào tạo nhân viên nội bộ.
Nhu cầu tuyển dụng chuyên viên phân tích dữ liệu cũng được dự đoán sẽ tăng mạnh ở hầu hết các ngành công nghiệp và lãnh thổ do sự phát triển của Big Data (Dữ liệu lớn). Ngành nhân sự cũng dự báo số lượng nhân viên sẽ gia tăng trong ngắn hạn vì đây là nguồn lực giúp các công ty thích nghi với sự chuyển mình của giai đoạn mới.
Nhu cầu tuyển dụng chuyên viên phân tích dữ liệu cũng được dự đoán sẽ tăng mạnh ở hầu hết các ngành công nghiệp và lãnh thổ do sự phát triển của Big Data (Dữ liệu lớn). Ngành nhân sự cũng dự báo số lượng nhân viên sẽ gia tăng trong ngắn hạn vì đây là nguồn lực giúp các công ty thích nghi với sự chuyển mình của giai đoạn mới.
Hải Hà

Bình luận của bạn về bài viết...