Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 27 tháng 09 năm 2023, 09:55:28
Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đề xuất tháo gỡ vướng mắc định giá đất
Vũ Quyền - 25/02/2023 15:13
 
Trước những khó khăn, vướng mắc trong công tác xác định giá đất cụ thể trên địa bàn, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất lập đề án tháo gỡ.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM vừa gửi UBND TP.HCM tờ trình đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng đề án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác xác định giá đất cụ thể trên địa bàn.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, thời gian qua, thực hiện công tác tham mưu cho UBND thành phố trong việc xác định giá đất, sở nhận thấy nhiều dự án chưa triển khai thực hiện được hoặc đã triển khai nhưng chưa hoàn thiện về pháp lý.

Thực tiễn này xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có nguyên nhân từ những quy định pháp luật còn bất cập chưa phù hợp với tình hình thực tiễn; việc áp dụng pháp luật vào thực tiễn còn chưa chặt chẽ làm phát sinh vướng mắc trong công tác xác định giá đất cụ thể dẫn đến tiềm năng, lợi thế về đất đai của thành phố chưa được khai thác hiệu quả; công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai còn nhiều hạn chế; môi trường đầu tư khó khăn, kéo dài gây bức xúc từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

TP.HCM có nhiều Dự án chưa triển khai thực hiện được vì vướng pháp lý.
TP.HCM có nhiều dự án chưa triển khai thực hiện được vì vướng pháp lý.

Đặc biệt, việc này làm chậm tiến độ thu ngân sách của thành phố và xuất hiện tình trạng người dân tập trung khiếu kiện đông người có khả năng tạo một số điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn.

Do đó, Ban Thường vụ, Ban Giám đốc, Sở Tài Nguyên và Môi trường nhận thấy cần đề xuất xây dựng và triển khai thực hiện đề án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác xác định giá đất cụ thể trên địa bàn TP.HCM.

Đề án sẽ tập trung tháo tháo gỡ một số vấn đề như: trong việc lựa chọn tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất; việc áp dụng quy hoạch xây dựng chi tiết khi xác định giá đất; các hồ sơ có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất sử dụng các thuật ngữ chưa phù hợp với các quy định pháp luật đất đai; về các trường hợp chưa thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, dự án kéo dài nhưng được gia hạn tiến độ thực hiện dự án; việc xác định giá đất trong quá khứ nhưng không có cơ sở pháp lý buộc chủ đầu tư có nghĩa vụ nộp khoản chậm nộp…

Nếu được chấp thuận, đề án sẽ phê duyệt và triển khai trong tháng 5/2023.

Năm vấn đề cần giải quyết để xây dựng khung giá đất hiệu quả
Quản lý đất đai của Việt Nam còn nhiều thách thức. Có 5 điểm chính cần được giải quyết trước khi xây dựng khung giá đất mới
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư