Đặt mua báo in| Ngày 24 tháng 09 năm 2022, 23:05:43
Sửa Luật Đất đai lần thứ tư lỡ hẹn
Nguyễn Lê - 16/04/2022 08:54
 
Theo quyết định của Quốc hội, Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) nằm trong chương trình kỳ họp thứ ba (tháng 5/2022), nhưng Chính phủ tiếp tục xin lùi.
.
Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng.

Theo quyết định của Quốc hội, Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) nằm trong chương trình kỳ họp thứ ba (tháng 5/2022), nhưng Chính phủ tiếp tục xin lùi và không đề xuất thời hạn lùi cụ thể.

Tiếp tục phiên họp thứ10, sáng ngày 16/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết. Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đến sau thời điểm Trung ương có chủ trương, định hướng, chỉ đạo về đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai làm cơ sở chính trị cho việc sửa đổi dự án Luật. Thời điểm đó, Chính phủ sẽ hoàn thiện dự án Luật để trình Quốc hội.

Liên quan đến vấn đề này, trả lời chất vấn tại phiên họp tháng 3/2022 của Ủy ban Thường  vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, Bộ đang tích cực hoàn thiện Dự án Luật đất đai (sửa đổi), thực hiện các thủ tục, trình tự xây dựng dự án Luật theo đúng quy định để trình Quốc hội sau khi Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định những chủ trương lớn cần cần tiếp tục đổi mới trong quá trình tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nêu rõ, Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Kinh tế cho rằng, đây là dự án luật rất cấp thiết, cần phải ban hành sớm và đã được đưa vào Chương trình từ kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV (tháng 5/2019), sau đó phải điều chỉnh nhiều lần, lần này là đề nghị điều chỉnh lần thứ tư.

Lý do của Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình là đợi Hội nghị Trung ương 5 xem xét tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW, ông Tùng nhấn mạnh đây không phải là vấn đề mới, khi Quốc hội xem xét đưa dự án vào Chương trình cũng đã cân nhắc vấn đề này.

Do đó, các cơ quan của Quốc hội đề nghị chỉ nên lùi 1 kỳ để trình Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật này tại kỳ họp thứ 4 và vẫn xem xét, thông qua theo quy trình tại 3 kỳ họp như Quốc hội đã quyết định.

Liên quan đến điều chỉnh Chươnh trình năm 2022, Chính phủ đề nghị bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân vào Chương trình năm 2022.

 Tổng thư ký Quốc hội đã có văn bản thông báo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa xem xét việc bổ sung dự án Luật này vào Chương trình năm 2022 để tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị trình Quốc hội vào thời điểm thích hợp, ông Tùng cho biết.

Chính phủ cũng đề nghị bổ sung 3 dự án Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ ba và thông qua tại kỳ họp thứ tư.

Báo cáo thẩm tra nêu rõ, đây là 3 dự án đã được Quốc hội khóa XIV cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2020), tuy nhiên, chưa được Quốc hội xem xét, thông qua.

Trên cơ sở hồ sơ Chính phủ trình, ngày 8/4/2022, Tổng Thư ký Quốc hội đã có văn bản số 4181/TTKQH-PL gửi Chính phủ đề nghị báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội kết quả nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 và chỉ đạo các cơ quan có liên quan báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị trước khi trình xem xét, quyết định việc bổ sung vào Chương trình.

Ông Tùng cũng cho biết, Chính phủ đề nghị bổ sung dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ tư theo quy trình tại một kỳ họp. Ủy ban Pháp luật đồng tình với Thường trực Ủy ban kinh tế tán thành bổ sung dự án Luật này.

Chính phủ đề nghị đưa dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 và thông qua tại kỳ họp thứ 5.

Theo Ủy ban Pháp luật, nhiều chính sách mà Chính phủ trình trong Hồ sơ đề nghị xây dựng 2 dự án luật này có nội dung liên quan chặt chẽ đến các chính sách được điều chỉnh trong dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Do đó, để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Ủy ban tán thành bổ sung 2 dự án Luật này, nhưng lùi 1 kỳ so với đề nghị của Chính phủ (cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 và thông qua tại kỳ họp thứ 6), để thông qua cùng với Luật Đất đai (sửa đổi).

Quốc hội quyết sửa Luật Đất đai vào năm 2022
Nếu Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm chất lượng tốt, đạt sự đồng thuận cao thì sẽ trình Quốc hội thông qua cuối năm 2022.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư