Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 02 năm 2023, 09:37:45
Sửa Luật Thống kê tiến thêm một bước quan trọng
Nguyễn Lê - 26/10/2021 08:30
 
Khi Quốc hội thảo luận trực tuyến, đa số ý kiến phát biểu đã thống nhất phạm vi sửa đổi, tên gọi của Luật Thống kê như Chính phủ trình và sự cần thiết ban hành Luật.
.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội.

Sau quá trình chuẩn bị khá vất vả vì sửa thêm một số điều vào lúc thời gian khai mạc kỳ họp thứ hai của Quốc hội đã rất gần, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê đã tiến thêm một bước quan trọng.

Chiều 25/10, khi Quốc hội thảo luận trực tuyến, đa số ý kiến trong số 25 đại biểu phát biểu đã thống nhất phạm vi sửa đổi, tên gọi của luật như Chính phủ trình.

Các đại biểu cũng  góp nhiều ý kiến để quy định rõ, cụ thể hơn thẩm quyền, quy trình tính toán, đánh giá, công bố GDP, thời gian, thời điểm tính rà soát và đánh giá lại GDP, làm rõ quy trình tính đoán, thống nhất công bố GRDP.

Nhiều ý kiến đóng góp ý cụ thể về các chỉ tiêu trong danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia như bổ sung, sửa đổi tên, nội dung một số chỉ tiêu thống kê, bổ sung thêm nhóm, phân loại một số nhóm, chia tách một số nhóm các chỉ tiêu thống kê.

Thay mặt cho quan soạn thảo, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã cảm ơn các vị đại biểu về rất nhiều ý kiến góp ý rất sâu sắc, trách nhiệm đối với dự án luật.

"Chính phủ và cơ quan soạn thảo cũng sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ tất cả các ý kiến xác đáng của các vị đại biểu Quốc hội. Trong quá trình rà soát và hoàn thiện dự án luật này cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội để rà soát và hoàn thiện dự án luật một cách tốt nhất", Bộ trưởng cho biết.

Giải trình, làm rõ một số nội dung mà các vị đại biểu Quốc hội quan tâm, Bộ trưởng nêu rõ, phạm vi điều chỉnh của dự thảo trước hết là dựa trên các nguyên tắc và phương pháp thống kê đã được quốc tế công nhận.

Thứ hai là dựa vào các quy định của Luật Thống kê và các luật chuyên ngành có liên quan. Thứ ba là khả năng có thể tính toán, xác định, đo lường. Thứ tư là thực tiễn triển khai ở các quốc gia khác, tức là dựa trên cả tình hình thực tiễn trong nước và kinh nghiệm quốc tế .

Do vậy, Chính phủ ban đầu cũng dự kiến chỉ sửa phụ lục ban hành danh mục và chỉ tiêu thống kê quốc gia, sau đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội có yêu cầu phải xem xét rộng ra, toàn diện các vấn đề liên quan.

Cơ quan soạn thảo đã cùng với các bộ, ngành rà soát một cách nghiêm túc tất cả các vấn đề Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu. Tuy nhiên, sửa toàn diện là một vấn đề quá lớn,cần phải có thời gian nghiên cứu kỹ và chưa thể làm ngay được vào dịp này, vì thế chỉ tập trung vào 3 nội dung và sửa đổi, bổ sung một số chỉ tiêu thống kê quốc gia để kịp thời phục vụ công tác cung cấp thông tin số liệu cho công tác chỉ đạo, điều hành, phù hợp với các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước để thực hiện và có thể thực hiện được ngay.

Dự thảo luật sửa đổi, tại Điều 1 có quy định, đối với thông tin thống kê của chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh là phân tổ của chỉ tiêu thống kê quốc gia phải thống nhất với cơ quan thống kê Trung ương trước khi công bố.

Hồi âm băn khoăn của đại biểu về quy định "phải thống nhất", Bộ trưởng nêu rõ khái niệm "phải thống nhất" ở đây được hiểu là phải thống nhất về chuyên môn và nghiệp vụ chứ không phải thống nhất về số liệu. Và chuyên môn về nghiệp vụ thì bao gồm khái niệm, nội dung, phương pháp, quy trình biên soạn, trình tự thủ tục, các bước tiến hành, thời gian thực hiện.

Bộ trưởng cho biết, Chính phủ sẽ tiếp thu và hoàn chỉnh lại điều này là: Đối với thông tin thống kê của các chỉ tiêu cấp tỉnh là phân tổ của chỉ tiêu thống kê quốc gia thì phải thống nhất về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê với cơ quan trung ương trước khi công bố. Trong trường hợp không thống nhất thì thủ trưởng cơ quan thống kê trung ương công bố và chịu trách nhiệm.

Liên quan đến quy trình biên soạn cũng như khái niệm, phương pháp tính của các chỉ tiêu quốc gia, Bộ trưởng hồi âm là sẽ được quy định tại các nghị định sau khi luật này được thông qua. "Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn chỉnh và trình Chính phủ ban hành sớm nhất nghị định hướng dẫn luật này", Bộ trưởng cam kết với Quốc hội.

Chuyển sang vấn đề được rất nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm về danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia, Bộ trưởng khẳng định trong quá trình soạn thảo đã nghiên cứu và rà soát rất kỹ, tuy nhiên, qua ý kiến thảo luận của đại biểu cũng cần phải tiếp tục nghiên cứu một bước nữa để rà soát cho thật chặt chẽ, đảm bảo ban hành một danh mục tốt nhất.

"Năm 2015 chúng ta đã ban hành Luật Thống kê (sửa đổi) khi đó đề xuất là 700 chỉ tiêu, sau đó Quốc hội khóa XIV năm 2015 đã ban hành 186 chỉ tiêu, lần này chúng tôi đã bổ sung thêm một số chỉ tiêu để cập nhật với tình hình mới. Đó là kinh tế số, phát triển vùng, môi trường, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế bao trùm... tổng cộng là 222 chỉ tiêu", Bộ trưởng nói rõ hơn.

Cho biết, Ban Soạn thảo sẽ tiếp thu ý kiến đại biểu và nghiên cứu tiếp để hoàn thiện, nhưng Bộ trưởng cũng nói rõ việc này phải dựa trên 5 nguyên tắc.

Thứ nhất, phải là chỉ tiêu quốc gia, nó ở cấp quốc gia. Vì trên thực tế còn có các chỉ tiêu nằm ở các bộ, các ngành và địa phương, nếu không phải là quốc gia thì không thể đưa vào đây được. Thứ hai là sự cần thiết và tính cấp bách. Thứ ba là có khả năng thực hiện được được không, đấy là khả năng thu thập, biên soạn.

Thứ tư là nguồn lực liên quan đến ngân sách, liên quan đến nhân lực, liên quan đến thời gian.

Thứ năm là thông lệ quốc tế và tình hình thực tế cũng như là hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Điều hành phiên thảo luận, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nói, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đại biểu để xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình  hoàn chỉnh dự án luật trình Quốc hội xem xét để thông qua vào cuối kỳ họp.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung thêm ba nội dung lớn của Luật Thống kê
Uỷ ban Kinh tế Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ ba, thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư