Đặt mua báo in| Ngày 17 tháng 05 năm 2022, 18:59:28
Tag: bùi thị an
  • Lấy phiếu tín nhiệm như hiện nay "quá an toàn"
    Chiều qua (20.11), chỉ 2/10 đại biểu Quốc hội phát biểu đồng tình với dự thảo sửa đổi nghị quyết của Quốc hội về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm là nên giữ ba mức (tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp) và mỗi nhiệm kỳ chỉ lấy phiếu tín nhiệm một lần.