Đặt mua báo in| Ngày 16 tháng 01 năm 2022, 17:43:58
Tag: các huyện miền núi quảng nam
  • Quảng Nam: Các huyện miền núi liên kết tìm hướng thoát nghèo
    Lần đầu tiên, những người có trách nhiệm của tỉnh Quảng Nam đã ngồi lại gần nhau bàn đến việc liên kết, phát triển kinh tế vùng tại các huyện miền núi Tây Bắc tỉnh Quảng Nam. Phát triển Nông- Lâm nghiệp liên kết vùng phải gắn với vai trò của doanh nghiệp, đó là ý kiến của các chuyên gia đưa ra tại Hội thảo Hợp tác phát triển tiềm năng vùng Tây Bắc Quảng Nam diễn ra vào ngày 31/7 tại huyện Đông Giang (tỉnh Quảng Nam).