Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 12 tháng 12 năm 2023, 04:33:32
Tag: chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng
  • Bắt Tổng giám đốc lừa đảo hàng trăm tỷ đồng
    Lấy danh nghĩa Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc công ty Upexim, ông Vui đã dùng giấy tờ mảnh đất số 4 – 6 đường Hồ Tùng Mậu, quận 1 (là trụ sở của công ty Upexim) thế chấp, mua bán cho nhiều đơn vị, cá nhân để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.