Đặt mua báo in| Ngày 22 tháng 10 năm 2021, 06:58:51
Tag: cho vay bằng usd
  • Nước cờ cuối nhằm kéo giảm "đô-la hóa"
    Nhằm cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ về hạn chế tình trạng “đô-la hóa” trong nền kinh tế, từ cuối tháng này, Ngân hàng Nhà nước sẽ dứt điểm chuyển quan hệ vay - mượn sang quan hệ mua - bán ngoại tệ.