Đặt mua báo in| Ngày 03 tháng 02 năm 2023, 21:30:18
Tag: chủ tịch lp group
  • Start-up và luật chơi với nhà đầu tư
    Từ chuyện nhân viên Lingo khiếu nại nhà đầu tư hay gần đây là người sáng lập The KAfe ra đi sau khi nhận vốn đầu tư đã cho thấy, đến lúc các nhà sáng lập start-up cần có đủ kiến thức chuyên môn và quan tâm đến các vấn đề pháp lý khi đàm phán với các nhà đầu tư tại thời điểm tiếp nhận vốn.