Đặt mua báo in| Ngày 24 tháng 09 năm 2021, 03:51:16
Tag: chứng nhận xuất xứ
  • Giấy thông hành cho hàng Việt vào FTA
    Chứng nhận xuất xứ là một giấy thông hành ưu đãi cho hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu vào các nước đã ký hiệp định thương mại tự do (FTA) trong năm 2016. Việc tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa sẽ giúp doanh nghiệp hiểu sâu các cam kết về quy tắc xuất xứ trong các FTA, qua đó vận dụng tối đa lợi ích cắt giảm thuế quan từ các FTA mang lại.