Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 05 tháng 12 năm 2023, 22:36:46
Tag: chuyển đổi tài khoản vốn đầu tư gián tiếp
  • Quy định về chuyển vốn đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
    Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 05/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII) tại Việt Nam. Theo đó, nhà đầu tư gián tiếp không chuyển đổi tài khoản FII đúng quy định sẽ không được phép đầu tư gián tiếp tại Việt Nam.