Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 09 năm 2021, 06:41:22
Tag: cổ đông mới
  • TTC Sugar kỳ vọng vào cổ đông mới
    Tháng 9/2019, Công ty cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa (TTC Sugar, mã SBT, sàn HoSE) sẽ nhận giải ngân vốn góp từ một tổ chức tài chính lớn châu Âu. Liệu động thái này có đủ sức bù đắp cho những sa sút về kinh doanh của TTC Sugar trong năm tài chính 2018 - 2019?