Đặt mua báo in| Ngày 08 tháng 12 năm 2022, 09:51:10
Giảm chi phí dự phòng, lợi nhuận NCB cải thiện mạnh 9 tháng đầu năm
T.L - 13/10/2021 10:21
 
Ngân hàng NCB (NCB; HoSE: NVB) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2021 với lợi nhuận sau thuế trong quý tăng trưởng tốt, đưa lãi ròng 9 tháng tăng 7,8% so với cùng kỳ.
f
NCB cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Báo cáo tài chính của NCB cho thấy, trong quý III/2021, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt 456,7 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước. Tín dụng vẫn là mảng mang lại 96% thu nhập với 439,4 tỷ đồng, tăng 25,2% so với cùng kỳ.

Các mảng kinh doanh ngoài lãi chiếm tỷ lệ nhỏ nhưng một số lĩnh vự tăng trưởng mạnh: Thu nhập từ dịch vụ đạt 12,4 tỷ đồng, tăng 34,6% so với cùng kỳ; Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lãi 54,6 tỷ đồng, gấp gần 4,3 lần so với cùng kỳ.

Tuy vậy, mảng ngoại hối lỗ 863 triệu đồng trong khi cùng kỳ lãi 564 triệu đồng. Hoạt động khác lỗ 48,7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi gần 5,5 tỷ đồng. 

Trong kỳ, chi phí hoạt động của ngân hàng là 244,8 tỷ đồng, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng rủi ro kinh doanh trong quý 3/2021 của NCB đạt 212 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng lên lại tăng 15 lần so với cùng kỳ năm ngoái, đạts gần 80 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 22,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái, đạt gần 64 tỷ đồng. Nguyên nhân nằm ở các khoản xử lý theo đề án tái cấu trúc.

Cụ thể, kỳ này, NCB không phải còn các khoản xử lý theo đề án tài cấu trúc (cùng kỳ năm ngoái phải trích 170 tỷ đồng), nên dù chi phí dự phòng rủi ro tăng 66 lần so với cùng kỳ năm ngoái (132 tỷ đồng) thì tổng chi phí dự phòng rủi ro và các khoản xử lý theo đề án tái cấu trúc kỳ này vẫn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái 40 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, NCB ghi nhận tổng thu nhập hoạt động 1.280 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 1.088 tỷ đồng, tăng gần 31%, lãi thuần từ dịch vụ đạt 101 tỷ đồng, tăng 254%. Tổng lãi thuần từ dịch vụ ngoại hối và chứng khoán tương đương cùng kỳ năm ngoái. Riêng hoạt động khác lỗ tới 64,3 tỷ đồng, tăng hơn 16 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, nhà băng này báo lãi ròng hơn 164,4 tỷ đồng, gấp 7,8 lần cùng kỳ năm 2020.

Tính đến ngày 30/9/2021, quy mô tổng tài sản của NCB đạt 81.102 tỉ đồng, giảm 9,5% so với đầu năm, chủ yếu do giảm mạnh tiền gửi tại NHNN và tại tổ chức tín dụng khác. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng tăng nhẹ 2,5%. Nợ xấu tăng nhẹ lên trên 1,9%.

Tính đến cuối tháng 9/2021, số dư tiền gửi của khách hàng tại NCB đạt 69.461,5 tỉ đồng, giảm nhẹ 3,6% so với đầu năm.

Trong 9 tháng đầu năm, thu nhập nhân viên NCB tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước: 18,3 triệu đồng/người/tháng (tăng gần 23%).

Cuối tháng 7/2021, ĐHĐCĐ bất thường NCB đã bổ sung thêm thành viên HĐQT mới. Bà Bùi Thị Thanh Hương, Tổng giám đốc Sungroup, đã được bầu làm Chủ tịch NCB thay cho ông Nguyễn Tiến Dũng.    

Trước đó, trong tháng 7/2021, cổ phiếu NVB ghi nhận khối lượng lớn được sang tay theo phương thức thỏa thuận. Chỉ trong 1 tháng, hơn 117 triệu cổ phần đã được trao tay theo phương thức thỏa thuận với giá trị hơn 2.300 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch này tương đương với gần 30% vốn cổ phần ngân hàng.

Theo kế hoạch, trong quý IV/2021, NCB cũng sẽ tăng vốn thêm 1.500 tỷ đồng nhằm nâng cao năng lực tài chính và triển khai các kế hoạch trọng điểm như: Đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, nâng cao chất lượng hoạt động, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ...

ĐHĐCĐ bất thường NCB năm 2021: Bầu 2 nữ tướng vào Hội đồng quản trị
Bà Bùi Thị Thanh Hương và bà Trương Lệ Hiền được bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) tại phiên họp ĐHĐCĐ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư