Đặt mua báo in| Ngày 23 tháng 03 năm 2023, 03:31:19
Tag: cơ sở dữ liệu
  • Cần báo động với doanh nghiệp về an toàn dữ liệu
    Ngày nay, CNTT đã được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Song song với việc ứng dụng CNTT, mức độ thiệt hại khi xảy ra sự cố mất an toàn thông tin ngày càng cao, thách thức đặt ra cho công tác bảo đảm an toàn thông tin ngày càng lớn. Ngoài ra, công tác bảo đảm an toàn chưa được quan tâm đúng mức.
  • Chuẩn hóa bộ dữ liệu về FDI
    Từ 1/1/2015, bộ cơ sở dữ liệu về đầu tư nước ngoài sẽ bắt đầu được tạo lập tại 14 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây sẽ là công cụ hỗ trợ quan trọng cho cả cơ quan quản lý nhà nước và các nhà đầu tư trong hoạch định kế hoạch.
  • Cơ sở dữ liệu tốt, nhà đầu tư sẽ hưởng lợi
    Ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục Đầu nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) khẳng định, việc đưa vào vận hành Hệ thống Thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài sẽ làm thay đổi cơ bản tình trạng thông tin về đầu tư nước ngoài vừa thiếu, vừa không cập nhật hiện tại. Có cơ sở dữ liệu tốt cũng sẽ giúp cho công tác quản lý, hoạch định chính sách được sát thực, làm lành mạnh hơn môi trường đầu tư, kinh doanh, các nhà đầu tư chân chính sẽ hưởng lợi.