Đặt mua báo in| Ngày 30 tháng 11 năm 2021, 07:22:31
Tag: ctcp kỹ thuật nền móng và công trình ngầm fecon
  • FECON vận hành hệ thống SAP ERP
    Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON (mã FCN - HOSE) vừa chính thức vận hành hệ thống quản trị SAP ERP (Enterprise Resource Planning - Quản lý nguồn lực doanh nghiệp), với tổng giá trị đầu tư 2,5 triệu USD.
  • Fecon vững nền móng 10 năm khởi đầu
    “Thành tựu nổi bật sau 10 năm thành lập là Công ty cổ phần Kỹ thuật Nền móng và Công trình ngầm FECON (FECON) đã hình thành được một nhóm công ty mạnh về nền và móng tại Việt Nam…”, ông Phạm Việt Khoa, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc FECON trao đổi nhân sự kiện kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty (18/6/2004 - 18/6/2014).