Đặt mua báo in| Ngày 24 tháng 05 năm 2022, 20:08:02
Tag: đại hội cổ đông gpbank
  • GPBank chính thức thông báo không tăng được vốn điều lệ
    Ngân hàng TMCP GPBank vừa chính thức thông báo về kết quả Đại hội đồng cổ đông bất thường GPBank lần 3 năm 2015 tổ chức cuối tuần qua. Thông báo chưa cho biết Ngân hàng nhà nước đã mua ngân hàng này với giá 0 đồng hay chưa, song khả năng này là rất lớn.
  • GPBank đại hội bất thường bổ sung vốn điều lệ
    Ngày mai (20/6), theo dự kiến, GPBank sẽ tổ chức ĐHCĐ bất thường lần 1. Nếu không thông qua được phương án bổ sung vốn điều lệ vào ĐHCĐ bất thường ngày mai, GPBank sẽ phải tổ chức thêm ĐHCĐ bất thường lần 2, thậm chí cả lần 3 để định đọat số phận của ngân hàng này.