Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 01 năm 2022, 03:17:33
Tag: dòng thuế
  • Lỗ nặng, nhà đầu tư vẫn gánh thêm tiền thuế chứng khoán
    “Ức chế” là nguyên văn từ mà nhà đầu tư phản hồi tới Đầu tư Chứng khoán khi đề cập về bất cập của chính sách thuế hiện hành đánh vào nhà đầu tư cá nhân. Họ ức chế bởi một đạo lý sơ đẳng của nghiệp vụ thuế là đầu tư có lãi mới phải nộp thuế đang bị “đảo lộn”, khi đầu tư thua lỗ, nhà đầu tư vẫn phải nộp thuế.
  • Hộ kinh doanh có thể khai thuế qua mạng
    Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam cho biết, cơ quan Thuế sẽ thực hiện thí điểm kê khai nộp thuế, nghĩa vụ lệ phí bằng phương thức điện tử qua mạng Internet đối với nhóm hộ kinh doanh và người dân ở các địa bàn, đô thị có đủ điều kiện.
  • Những loại thuế kỳ lạ nhất thế giới
    Không có thuế thì không thể có một nền kinh tế hoạt động bình thường. Trên thế giới đang phổ biến rất nhiều kiểu thuế khác nhau và chúng không làm ai phải ngạc nhiên nữa, thí dụ thuế tiêu thụ, thuế thu nhập, thuế giá trị gia tăng, thuế cổ tức, thuế môn bài, thuế chuyển nhượng, thuế thừa kế, thuế tài sản, thậm chí cả… thuế lạm phát! Tuy nhiên, không phải loại thuế nào cũng có lý.