Đặt mua báo in| Ngày 15 tháng 08 năm 2020, 10:21:56
Tag: dự án mỏ
  • Công ty Núi Pháo xây xong mỏ 500 triệu USD
    Sau ba năm kể từ ngày tái khởi động dự án (tháng 6/2010), đến nay, việc xây dựng Mỏ đa kim Núi Pháo của Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo (Nuiphao Mining) tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã cơ bản hoàn thành.