Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 10 năm 2020, 15:42:29
Tag: hội lữ hành khánh hòa
  • Thành lập Hội lữ hành Khánh Hòa
    Hội lữ hành Khánh Hòa (thuộc Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa) sẽ giúp liên kết các đơn vị lữ hành, góp phần định hướng chiến lược du lịch trên địa bàn.