Đặt mua báo in| Ngày 23 tháng 10 năm 2021, 22:42:37
Tag: khu công nghiệp tân phú trung
  • Chủ đầu tư KCN Tân Phú Trung kỷ niệm tròn 11 tuổi
    Khu công nghiệp Tân Phú Trung do Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Sài Gòn Tây Bắc (SCD) là chủ đầu tư. Tiền thân là Công ty Cổ phần Song Tân được thành lập ngày 04/11/2003. Cổ đông sáng lập là Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Tp.Hồ Chí Minh (HFIC).
  • Khu công nghiệp Tân Phú Trung: Đi lên từ gian khó
    KCN Tân Phú Trung do Công ty CP Phát triển Đô thị Sài Gòn - Tây Bắc (SCD) làm chủ đầu tư với nhiều chính sách linh hoạt về thu hút đầu tư, cùng sự nỗ lực, tận tình trong phục vụ trong thời gian qua đã đạt được những thành tựu  và tăng trưởng nhất định, đóng góp đáng kể cho ngành bất động sản công nghiệp Việt Nam và kinh tế nước nhà.