Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 10 năm 2020, 15:21:18
Tag: kiểm toán nội bộ
  • Cách đánh giá hiệu quả của kiểm toán nội bộ
    Những năm gần đây, vai trò và tầm ảnh hưởng của kiểm toán nội bộ ngày càng được đánh giá cao trong việc góp phần vào hoạt động quản lý rủi ro và nâng cao giá trị của các doanh nghiệp. Vì vậy, việc đánh giá hiệu quả của kiểm toán nội bộ ngày càng trở nên quan trọng.
  • Triển khai Thông tư 13/2018/TT-NHNN: Thách thức và cơ hội
    Thông tư 13/2018/TT-NHNN (Thông tư 13) cùng với các thông lệ quốc tế về kiểm toán nội bộ và quản lý rủi ro tạo ra nhiều thách thức cho bộ phận kiểm toán nội bộ trong ngân hàng. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để lãnh đạo ngân hàng đánh giá lại tầm quan trọng của bộ phận kiểm toán nội bộ. Báo Đầu tư đã có buổi trao đổi với ông Xavier Potier, Giám đốc bộ phận Kiểm toán rủi ro và ông Mai Trần Bảo Anh, Trưởng phòng Cao cấp bộ phận Kiểm toán dịch vụ tài chính của PwC Việt Nam để tìm hiểu thêm.