Đặt mua báo in| Ngày 17 tháng 10 năm 2021, 10:16:36
Tag: kinh nghiệp startup
  • Các startup Việt cần gì để bứt phá?
    Vì sao kế hoạch chuẩn bị cho mốc tuổi 20 lại lại quan trọng như vậy? Nếu không có ước mơ hoặc sống vì ước mơ của người khác, bạn chỉ là cái bóng lờ mờ, nhợt nhạt. Nhưng nếu chỉ ước mơ chung chung mà thiếu quyết tâm và lộ trình rõ ràng, bạn sẽ lãng phí tuổi trẻ.