Đặt mua báo in| Ngày 17 tháng 10 năm 2021, 07:19:50
Tag: kinh tế chưa được quan sát
  • Ý nghĩa thực sự của việc thống kê kinh tế chưa được quan sát
    Theo TS. Phùng Văn Hùng, Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, việc thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát (NOE) nhằm có được số liệu chính xác để xây dựng Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2026 và Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, chứ không phải nhằm… làm đẹp số liệu.
  • Kinh tế ngầm lộ diện không tạo áp lực quản lý thuế
    Việc thống kê cả khu vực kinh tế chưa được quan sát (NOE) vào GDP kể từ năm 2020, theo bà Lê Thu Mai, Phó vụ trưởng Vụ Kê khai và Kế toán thuế (Tổng cục Thuế), không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đăng ký sản xuất, kinh doanh, mà còn giúp ngành thuế quản lý tốt hơn nghĩa vụ đóng góp vào ngân sách nhà nước của các chủ thể tham gia hoạt động kinh tế.
  • Lộ sáng kinh tế ngầm
    Việc thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát (NOE) bắt đầu từ năm 2020, theo bà Nguyễn Thị Hương, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê không phải nhằm đánh thuế người có thu nhập thấp, mà hướng tới mục đích nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước để “lộ sáng” kinh tế ngầm.