Đặt mua báo in| Ngày 04 tháng 12 năm 2021, 04:40:49
Tag: m&a ngân hàng 2014
  • "Cơn bão M&A" ngân hàng sắp nổi
    Ngoài 9 NHTM cổ phần yếu kém được xác định từ năm 2012 và đã phê duyệt 8 phương án cơ cấu lại, chuẩn bị trình Chính phủ phương án tái cơ cấu ngân hàng còn lại, Ngân hàng Nhà nước cho biết đang tích cực chỉ đạo một số ngân hàng triển khai việc mua lại tổ chức tín dụng khác.
  • Ngân hàng nhỏ không dễ tìm đối tác M&A
    Không nằm trong diện tái cơ cấu bắt buộc, song các nhà băng quy mô vừa và nhỏ vẫn đẩy mạnh tái cơ cấu, để có thể đứng vững trước làn sóng mua bán và sáp nhập (M&A) lan rộng và môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt.