Đặt mua báo in| Ngày 20 tháng 09 năm 2020, 19:15:39
Tag: số liệu thống kê
 • Hoạt động thống kê bảo đảm hoàn toàn độc lập
  Phát biểu tại hội trường trong phiên thảo luận về Luật Thống kê sửa đổi tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Bùi Quang Vinh cam kết: “Nếu Tổng cục Thống kê tiếp tục là cơ quan trực thuộc Bộ KH&ĐT, tôi xin hứa, hoạt động thống kê hoàn toàn độc lập nhằm cung cấp thông tin thống kê phục vụ các cơ quan nhà nước trong việc đánh giá, dự báo, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Thông tin thống kê nhà nước được công bố, phổ biến kịp thời, đầy đủ, rộng rãi, công khai, minh bạch, thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu tiếp cận, sử dụng”.
 • Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Không có chuyện "nhào nặn", "đạo diễn" số liệu thống kê
  Giải trình trước Quốc hội tại phiên thảo luận về Luật thống kê sửa đổi vào sáng nay xung quanh ý kiến của một số đại biểu thắc mắc về số liệu thống kê không chính xác, mỗi thời điểm Tổng cục Thống kê (TCTK) lại công bố một số liệu khác nhau, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh khẳng định: “Không có chuyện “nhào nặn” hay “đạo diễn” số liệu thống kê”.
 • Những điểm mới trong dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi)
  Điều chỉnh các hoạt động thống kê ngoài nhà nước; làm rõ các hệ thống thông tin thống kê; quy định rõ hơn trách nhiệm, vai trò của Cơ quan Thống kê Trung ương trong việc thẩm định số liệu thống kê của Bộ, ngành… là một trong những điểm mới nổi bật trong dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi).
 • Xác định địa vị pháp lý ngành thống kê
  Cơ quan nào chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với lĩnh vực thống kê là một trong những nội dung được thảo luận nhiều nhất khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào Dự thảo Luật Thống kê sửa đổi tại Phiên họp thứ 36.
 • Điều tra hơn 1,1 triệu hộ về dân số và nhà ở
  Hôm nay, 1/4, hầu hết các địa phương trên cả nước tổ chức điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ. “Số liệu thống kê từ cuộc điều tra này là cơ sở quan trọng để các địa phương xây dựng Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2016 - 2020”, bà Nguyễn Thị Xuân Mai, Vụ trưởng Vụ Thống kê dân số và lao động (Tổng cục Thống kê) cho biết.