Đặt mua báo in| Ngày 17 tháng 01 năm 2022, 07:57:01
Tag: tinh gọn bộ máy
  • Một vài ý kiến về hợp nhất các bộ
    Nếu hợp nhất các bộ theo cơ học để giảm bớt đầu mối 2 bộ có chức năng, nhiệm vụ khác biệt, vốn đã có bộ máy khá cồng kềnh, thì không những không tạo ra năng lực mới, mà còn làm cho các khuyết tật của bộ máy cũ trở nên nghiêm trọng hơn.