Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 12 năm 2021, 06:16:36
Tag: vốn đầu tư vào đổi mới sáng tạo
  • Hút vốn vào đổi mới sáng tạo
    Vốn đầu tư vào đổi mới sáng tạo tại Việt Nam được dự báo tiếp tục tăng, tuy nhiên cần có sự phối hợp uyển chuyển giữa các chính sách để tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi.