Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 09 năm 2022, 17:26:31
Tag: xem ngày
  • Xem ngày đẹp để định tốt xấu
    Việc xem ngày, giờ đẹp đã trở thành một tập tục lâu đời với mong muốn khởi sự một việc gì đó luôn gặp nhiều may mắn, làm ăn phát đạt, tránh những điều hung và đón điều cát... Tuy nhiên, xem ngày sao cho đúng cũng là vấn đề nhiều người còn băn khoăn.