Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 22 tháng 05 năm 2024,
Tân Tạo chuyển nhượng gần 12% vốn Đại học Tân Tạo với giá 485 tỷ đồng
Minh Khôi - 03/02/2024 07:56
 
Thương vụ chuyển nhượng 11,91% vốn Đại học Tân Tạo thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Đầu tư và công nghiệp Tân Tạo (ITA) dự kiến thực hiện trước 15/2.

Công ty cổ phần Đầu tư và công nghiệp Tân Tạo (gọi tắt là Tân Tạo, mã chứng khoán: ITA) vừa công bố thông tin nghị quyết Hội đồng quản trị ban hành ngày 1/2 để thông qua việc chuyển nhượng cổ phần đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Đại học Tân Tạo.

Cụ thể, Tân Tạo sẽ chuyển nhượng hơn 59,5 triệu cổ phần đang sở hữu, chiếm 11,91% vốn điều lệ Công ty cổ phần Đại học Tân Tạo cho Công ty cổ phần Đầu tư – Khai thác – Sản xuất và cung cấp nước sạch ITA. Giá trị chuyển nhượng cổ phần là 485 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Đầu tư Tân Đức (doanh nghiệp do Tân Tạo nắm 98,5% vốn chủ sở hữu và quyền biểu quyết) cũng chuyển nhượng hơn 21,67 triệu cổ phần, tương ứng 4,34% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Đại học Tân Tạo cho Công ty cổ phần Đầu tư – Khai thác – Sản xuất và cung cấp nước sạch ITA. Giá trị thương vụ này là 176 tỷ đồng.

Theo nghị quyết vừa công bố, thời hạn thực hiện việc chuyển nhượng chậm nhất là 15/2. Tổng giá trị hai thương vụ là 661 tỷ đồng. Tân Tạo và Tân Đức cho phép Công ty phần Đầu tư – Khai thác – Sản xuất và cung cấp nước sạch ITA được thanh toán toàn bộ giá trị chuyển nhượng cổ phần trong thời hạn tối đa 5 năm kể từ ngày các bên ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất vừa công bố, Tân Tạo đang sở hữu 16,18% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đại học Tân Tạo, tương ứng giá trị đầu tư 812 tỷ đồng. Đây cũng là khoản đầu tư lớn nhất trong danh mục đầu tư vào đơn vị khác của Tân Tạo.

Quý IV/2023, Tân Tạo ghi nhận doanh thu 243 tỷ đồng và lãi gộp 142 tỷ đồng. Các khoản chi phí đều giảm mạnh trong kỳ, đặc biệt là chi phí quản lý doanh nghiệp giảm phân nửa so với cùng kỳ năm ngoài, từ 58 tỷ đồng còn 26 tỷ đồng. Nhờ đó, Tân Tạo báo lãi sau thuế giai đoạn này đạt xấp xỉ 91 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ hơn 411 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2023, Tân Tạo ghi nhận doanh thu hơn 566 tỷ đồng và lợi nhuận gộp đạt xấp xỉ 320 tỷ đồng. Sau khi trừ tất cả các khoản chi phí, công ty báo lãi sau thuế hơn 205 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 257 tỷ đồng. 

Tại thời điểm cuối năm, tổng tài sản của Tân Tạo là 12.084 tỷ đồng, giảm khoảng 140 tỷ đồng so với đầu kỳ. Công ty có hơn 4.919 tỷ đồng tài sản ngắn hạn và 7.164 tỷ đồng tài sản dài hạn. Nợ phải trả tính đến cuối năm là 1.783 tỷ đồng, giảm 342 tỷ đồng so với đầu kỳ. Công ty hiện có vốn chủ sở hữu 10.301 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 568 tỷ đồng.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư