Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 03 năm 2023, 05:24:48
Hà Nội :
Tăng mức quà tặng cho các đối tượng chính sách dịp lễ, Tết
Hạnh Phúc - 10/12/2022 08:55
 
HĐND Thành phố Hà Nội sẽ giữ nguyên đối tượng chính sách và tăng mức tặng của Thành phố Hà Nội tới các đối tượng.

Tại Kỳ họp thứ 10, HĐND Thành phố Hà Nội khoá XVI, 100% đại biểu có mặt cũng đã biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động hằng năm của đại diện các Ban liên lạc tù chính trị Thành phố Hà Nội và nội dung mức quà tặng của TP Hà Nội tới các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán; kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7, Ngày Quốc khánh 02/9, Ngày Quốc tế Thiếu nhi và Tết Trung thu.

Trong Tờ trình về nội dung này, UBND Thành phố Hà Nội đã đề nghị giữ nguyên đối tượng và tăng mức tặng của Thành phố Hà Nội tới các đối tượng. Ban Văn hóa Xã hội HĐND Thành phố Hà Nội đã thẩm tra và thống nhất với các nội dung tại Dự thảo Tờ trình.

Theo Nghị quyết được thông qua, mức hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng năm của Ban Đại diện các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày Thành phố Hà Nội là 50 triệu đồng/năm; Hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với hội viên của các Ban liên lạc tù chính trị Hà Nội, mức hỗ trợ là 500 nghìn đồng/hội viên/năm.

Hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với hội viên của các Ban liên lạc tù chính trị Hà Nội tổ chức kỷ niệm vào các các năm chẵn và năm tròn: Mức hỗ trợ mức 500 nghìn đồng/hội viên (ngoài mức hỗ trợ hàng năm cho hoạt động của các hội viên Ban liên lạc tù chính trị).

Về quy định nội dung và mức tặng quà của Thành phố Hà Nội tới các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán: Mức quà (bằng tiền mặt) 2 triệu đồng/người với: Bà mẹ Việt Nam anh hùng; anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; 

Thương binh, thưởng sinh loại B, người hương chính sách như thương binh tổn thương cơ thể từ 21, trở lên: bệnh binh tổn thương cơ thể từ 41% trở lên; thương bệnh binh của Thành phố Hà Nội hiện đang dược nuôi dưỡng tại 7 trung tâm thuộc các tỉnh liền kế; người hoạt động cách mạng trước ngày 1/01 1945 (Lão thành cách mạng)... ; 

Thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hằng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, dày.

Trường hợp 1 cá nhân thuộc các đối tượng người có công nêu trên thì chỉ nhận 1 suất quà tặng của Thànhphố Hà Nội.

Mức hỗ trợ bằng bằng tiền mặt là 1 triệu đồng/người với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng; con đẻ người hoạt động kháng chiếu bị nhiễm chất độc hóa học của Thành phố Hà Nội hiện đang được nuôi dưỡng tại 7 trung tâm thuộc các tỉnh liền kề...

Nhân dịp Kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, mức quả (bằng tiền mặt) 2 triệu đồng/người với Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, thương binh loại B, người hưởng chính sách như thương binh tổn thương cơ thể từ 21% trở lên; bệnh binh tổn thương cơ thể từ 41% trở lên; thương bệnh binh của Thànhphố Hà Nội hiện đang được nuôi dưỡng tại 7 trung tâm thuộc các tỉnh liền kề...

Mức quà 6 triệu đồng/suất (trong đó túi quà 1 triệu đồng, tiền mặt 5 triệu  đồng): Gia đình người có công tiêu biểu (mỗi quận, huyện, thị xã chọn 2 gia đình) và các cá nhân tiêu biểu do đoàn lãnh đạo Thành phố Hà Nội đi thăm tặng.

Nhân dịp Kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9: Mức quà (băng tiền mặt) 2 triệu đồng/người với người hoạt động cách mạng trước 1/1/1945 (Lão thành cách mạng); người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (Tiền khởi nghĩa); người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước”...

Với quy định nội dung và mức tặng quà của Thành phố Hà Nội tới các đối tượng nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và ngày Tết Trung thu, đối tượng: Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; các cơ sở trợ giúp xã hội công lập có chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ.

Mức tặng quà: 500 nghìn đồng/em/ngày với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; Mức 11 triệu đồng/đơn vị/ngày do đoàn lãnh đạo Thành phố Hà Nội đi thăm, tặng quà các cơ sở trợ giúp xã hội công lập có chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ cấp Thành phố Hà Nội.

Mức 6 triệu đồng/đơn vị/ngày do đoàn lãnh đạo cấp huyện, cấp xã đi thăm, tặng quà các cơ sở trợ giúp xã hội công lập có chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ cấp huyện, cấp xã,

Nguồn kinh phí được trích từ nguồn ngân sách Thành phố Hà Nội, cấp huyện, cấp xã đảm bảo theo phân cấp. 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư