Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 26 tháng 05 năm 2024,
Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Giá trị vốn hóa đạt 3 tỷ USD
Chí Tín - 31/01/2019 16:01
 
Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh quý 4 năm 2018 (trước soát xét), theo đó Bảo Việt và các đơn vị thành viên ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất năm 2018 ước đạt4 1.799 tỷ đồng, tăng trưởng 27,6% so với năm 2017.
Giá trị vốn hóa của cổ phiếu BVH đạt gần 67.000 tỷ đồng (tương đương 3 tỷ USD).
Giá trị vốn hóa của cổ phiếu BVH đạt gần 67.000 tỷ đồng (tương đương 3 tỷ USD).

Tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm 31/12/2018 đạt 113.769 tỷ đồng, tương đương gần 5 tỷ USD, tăng 24,5%; vốn chủ sở hữu đạt 15.435 tỷ đồng, tăng 6,8% so với thời điểm cuối năm 2017. Công ty Mẹ hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ của Công ty Mẹ đạt 15%.

Cổ phiếu BVH của Bảo Việt dẫn đầu nhóm cổ phiếu ngành bảo hiểm và giá trị vốn hóa thị trường tiếp tục tăng lên. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/01/2019, cổ phiếu BVH ghi nhận mức giá 96.500 đồng/cổ phiếu, giá trị vốn hóa đạt gần 67.000 tỷ đồng (tương đương 3 tỷ USD). 

Trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, Bảo hiểm Bảo Việt ước đạt tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc 9.841tỷ đồng, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm 2017. Các nghiệp vụ chính như bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm trách nhiệm chung, bảo hiểm y tế ước đạt mức tăng trưởng đáng ghi nhận lần lượt là 30,1%, 30% và 26,4%.

Bảo Việt Nhân thọ đạt doanh thu phí bảo hiểm ước 21.508 tỷ đồng, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Lĩnh vực kinh doanh chứng khoán tiếp tục khẳng định uy tín thương hiệu với vị trí trong TOP 3 công ty chứng khoán có thị phần giao dịch trái phiếu và TOP 10 công ty chứng khoán có thị phần giao dịch cổ phiếu và chứng chỉ quỹ lớn nhất trên 2 sàn HSX và HNX. Năm 2018, tổng doanh thu của Chứng khoán Bảo Việt ước đạt 549 tỷ đồng, tăng trưởng 13,4% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực quản lý quỹ tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng ổn định, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) quản lý tổng tài sản quản lý đạt 53.896 tỷ đồng, tương đương gần 2,5 tỷ USD, tăng trưởng 21,1% so với thời điểm cuối năm 2017. Doanh thu đạt hơn 100 tỷ đồng, tăng trưởng 8%. Hoạt động của hầu hết các quỹ và danh mục đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Báo cáo tổng quan thị trường bảo hiểm năm 2018, Bộ Tài chính cho biết, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 133.700 tỷ đồng, tăng 24% so với năm trước.
Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 45.700 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 88.000 tỷ đồng.Cũng trong năm 2018, các doanh nghiệp bảo hiểm ước đã thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm 36.415 tỷ đồng, trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 17.765 tỷ đồng, các doanh nghiệp nhân thọ ước đạt 18.650 tỷ đồng.
Tổng tài sản của doanh nghiệp bảo hiểm trên toàn thị trường ước đạt 384.176 tỷ đồng, tăng 21,5% so với năm 2017. Toàn ngành đã đầu tư vào nền kinh tế 319.610 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2017. Tổng dự phòng nghiệp vụ ước đạt 241.225 tỷ đồng, tăng 27,5% so với năm 2017.
Bảo Việt cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho chủ thẻ Crystal Holidays
Tập đoàn Crystal Bay và Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt vừa ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư