Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 06 tháng 12 năm 2023, 05:37:15
Tập đoàn I.P.A: Quý I/2022 lợi nhuận tăng nhờ tiền lãi cho vay và lãi công ty liên kết
Duy Bắc - 12/05/2022 15:43
 
Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã IPA – sàn HNX) công bố Báo cáo tài chính quý I/2022.

Trong quý I/2022, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 74,88 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 196,45 tỷ đồng, lần lượt tăng 33,7% và 88,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 50,5% lên 54,3%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 43,8% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 12,39 tỷ đồng lên 40,66 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 312,7%, tương ứng tăng thêm 106,53 tỷ đồng lên 140,6 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 176,6%, tương ứng tăng thêm 71,44 tỷ đồng lên 111,89 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết tăng 48,7%, tương ứng tăng thêm 47,62 tỷ đồng lên 145,32 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 8,6%, tương ứng tăng thêm 1,06 tỷ đồng lên 13,42 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh chính (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý đầu năm, hoạt động chính ghi nhận âm 84,65 tỷ đồng, so với cùng kỳ âm 24,54 tỷ đồng.

Như vậy, trong kỳ Công ty có lãi chủ yếu do ghi nhận doanh thu tài chính tăng mạnh và lãi công ty liên doanh, liên kết tăng so với cùng kỳ năm trước.

Cơ cấu doanh thu hoạt động tài chính của IPA trong quý I/2022 (Nguồn: BCTC).
Cơ cấu doanh thu hoạt động tài chính của IPA trong quý I/2022 (Nguồn: BCTC).

Theo thuyết minh Báo cáo tài chính, doanh thu tài chính tăng chủ yếu do lãi tiền gửi, tiền cho vay tăng từ 32,8 tỷ đồng lên 117,4 tỷ đồng. Công ty liên kết mà Công ty đầu tư lớn nhất là Chứng khoán VNDirect, nhiều khả năng lãi tăng nhờ lợi nhuận của Chứng khoán VNDirect tăng trong kỳ.

Xét về dòng tiền, trong quý đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính âm 37,3 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 718,5 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 929,2 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 893,4 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.

Như vậy, ước tính Công ty đã tăng vay nợ trong kỳ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh và phục vụ mở rộng đầu tư.

Được biết, IPA đã trải qua hai năm dòng tiền kinh doanh âm liên tục. Cụ thể, năm 2020 âm 61,6 tỷ đồng và năm 2021 âm 2,09 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của IPA tăng 12,4% so với đầu năm lên 9.440,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản công ty chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 5.055,8 tỷ đồng, chiếm 53,6% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 3.266 tỷ đồng, chiếm 34,6% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 25,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.020,2 tỷ đồng lên 5.055,8 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu 4.744,8 tỷ đồng phải thu về cho vay ngắn hạn (bao gồm 4.606,5 tỷ đồng phải thu về cho vay ngắn hạn Công ty cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Trustlink).

Ngoài ra, đầu tư tài chính dài hạn chủ yếu 2.432,3 tỷ đồng vào Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect (mã VND – sàn HOSE), tương ứng 25,84% vốn điều lệ và 708,4 tỷ đồng vào Công ty cổ phần Bất động sản Thế kỷ (mã CRE – sàn HOSE).

Bên cạnh đó, tính tới cuối quý I/2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 20,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 893,46 tỷ đồng lên 5.195,3 tỷ đồng và chiếm tới 55% tổng nguồn vốn.

Trong quý I/2022, IPA đã phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu ngày 25/2/2022 với mục đích bổ sung nguồn vốn để thực hiện các dự án đầu tư với kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 9,5%/năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/5, cổ phiếu IPA tăng 100 đồng lên 32.200 đồng/cổ phiếu.

Lãnh đạo cấp cao VNDirect sắp tham gia Hội đồng quản trị PTI
Chủ tịch HĐQT và quyền Tổng giám đốc VNDirect là hai trong 3 ứng viên được đề cử tham gia HĐQT Bảo hiểm Bưu điện (HNX: PTI) sau khi VNPost thoái vốn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư