Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 01 năm 2022, 06:33:15
Tập đoàn KIDO tăng trưởng 34,5% trong quý I/2021
Chí Tín - 19/04/2021 20:39
 
Doanh thu thuần quý 1/2021 của Tập đoàn KIDO đạt 2.322 tỷ đồng, tăng 34,5% và lợi nhuận trước thuế đạt 150,2 tỷ đồng, tăng mạnh 138% so với cùng kỳ năm trước.
Dầu Thực Vật Tường An đạt doanh thu thuần quý I/2021 là 1.583 tỷ đồng, tăng trưởng 53% so với cùng kỳ năm trước
Dầu Thực Vật Tường An đạt tăng trưởng 53% so với cùng kỳ năm trước

Lợi nhuận sau thuế đạt 134,9 tỷ đồng, tăng 182% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu thuần quý 1/2021 của Tập đoàn tăng chủ yếu là do tăng trưởng doanh thu của mảng bán lẻ và sự đóng góp doanh thu của các sản phẩm phục vụ cho dịp Tết Nguyên Đán.

Doanh thu thuần từ ngành hàng dầu ăn chiếm 87% và ngành hàng kem và các ngành hàng thực phẩm khác 13%. Lợi nhuận gộp Quý 01/2021 đạt 441,8 tỷ đồng tăng 27,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ trọng lợi nhuận gộp ngành hàng dầu ăn chiếm 62% và ngành hàng kem và các ngành hàng thực phẩm khác 38%.

Trong dịp Tết, KIDO đã tăng cường các chương trình khuyến mãi nhằm đẩy mạnh doanh thu nên chi phí bán hàng quý I/2021 tăng nhẹ dưới 4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 235 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp quý I/2021 đạt 81 tỷ đồng, giảm 10,9% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý I/2021 đạt 150,1 tỷ đồng, tăng mạnh 152,6% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế quý I/2021 lần lượt đạt 150,2 tỷ đồng và 134,9 tỷ đồng, và tăng vượt trội so với cùng kỳ năm trước lần lượt ở mức 137,8% và 182,1%.

Xét về hiệu quả hoạt động kinh doanh, biên lợi nhuận gộp quý I/2021 giảm 1% so với cùng kỳ năm trước (19% so với 20%).

Trong đó, biên lãi gộp ngành hàng dầu ăn chiếm 14% và ngành hàng thực phẩm chiếm 55%. Biên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh quý I/2021 (đạt 6,5%) tăng 88% so với cùng kỳ năm trước (đạt 3,4%) và biên lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý I/2021 (đạt 5,8%) tăng 110% so với cùng kỳ năm trước (đạt 2,8%).

Sau khi KIDO Foods (KDF) chính thức sáp nhập vào Tập đoàn KIDO, Công ty mẹ (Gọi tắt là KDC riêng) đạt doanh thu thuần quý I/2021 đạt 1.334 tỷ đồng, tăng gần gấp 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận trước thuế tăng từ âm 46 tỷ đồng lên dương 26 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty cổ phần Dầu Thực Vật Tường An đạt doanh thu thuần quý I/2021 là 1.583 tỷ đồng, tăng trưởng 53% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, lợi nhuận gộp tăng trưởng 40%, lợi nhuận trước thuế tăng trưởng mạnh mẽ 160% so với cùng kỳ năm trước và lần lượt đạt 218 tỷ đồng và 97 tỷ đồng.

Tổng công ty Công Nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam đạt 474 tỷ đồng doanh thu thuần quý I/202, giảm 38,5% so với cùng kỳ năm trước do không còn ghi nhận doanh thu hợp nhất từ các công ty con. Mặc khác, lợi nhuận gộp quý I/2021 đạt 24 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt mức 9,4 tỷ đồng, tăng 196% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty KIDO Nhà Bè đạt doanh thu thuần quý I/2021 là 381 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 5,4 tỷ đồng, tăng 418% so với cùng kỳ năm trước.

KIDO: Doanh thu tháng 1/2021 ước tăng gấp đôi cùng kỳ
Công ty cổ phần Tập đoàn KIDO (mã KDC, sàn HoSE) dự ước doanh thu tháng 1/2021 đạt khoảng 1.100 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư