Đặt mua báo in| Ngày 02 tháng 04 năm 2023, 02:51:23
Thái Bình gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh
Liên Phương - 30/01/2023 22:33
 
Nhân dịp đầu Xuân Quý Mão 2023, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, đại biểu văn nghệ sĩ đang cư trú và làm việc tại Thái Bình.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình Phạm Đồng Thụy phát biểu tại buổi gặp mặt

Khái quát kết quả công tác báo chí, văn học, nghệ thuật năm 2022, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đỗ Như Lâm cho biết: Năm 2022, các cơ quan báo chí, văn học nghệ thuật tại Thái Bình đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, chủ động, kịp thời thông tin, tuyên truyền toàn diện các lĩnh vực, tạo sự đồng thuận trong Đảng, trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đất nước, của tỉnh.

Các cách thức thông tin tuyên truyền phong phú, sinh động, hấp dẫn, tăng khả năng tiếp cận với người đọc, người xem, mở thêm nhiều chuyên mục mới; tích cực chuyển đổi số, đưa thông tin lên các hạ tầng, nền tảng truyền thông khác nhau. Công tác lãnh đạo, quản lý nhà nước về báo chí, văn học nghệ thuật ngày càng được tăng cường,...

Nhà báo Lã Quý Hưng, Phụ trách Văn phòng thường trú Báo Đầu tư tại khu vực phát biểu tại buổi gặp mặt

Thay mặt các cơ quan báo chí trung ương tại tỉnh Thái Bình, nhà báo Lã Quý Hưng, phụ trách Văn phòng thường trú Báo Đầu tư tại khu vực khẳng định: Cùng với các cơ quan báo chí trong tỉnh, văn phòng đại diện, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương tại Thái Bình luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tích cực phối hợp với địa phương tuyên truyền các sự kiện chính trị - xã hội diễn ra trên địa bàn; các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, thu hút đầu tư,…

Văn phòng thường trú Báo Đầu tư luôn xác định trách nhiệm và nhiệm vụ là đồng hành với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, đồng hành với các địa phương, phản ánh kịp thời công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng môi trường, thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

Năm qua, với hàng trăm tin, bài, chuyên đề trên Báo Đầu tư, Đầu tư điện tử, Đầu tư Chứng khoán,... góp phần lan tỏa về một Thái Bình với môi trường, điểm đến đầu tư mới, hấp dẫn cùng những cam kết tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh của tỉnh, góp phần vào thành quả thu hút đầu tư, nhất là thu hút đầu tư nước ngoài vào KCN Liên Hà Thái, vào Khu kinh tế Thái Bình.

Năm 2023, Văn phòng thường trú Báo Đầu tư tại Thái Bình tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan báo chí văn hóa, phản ánh kịp thời và có chiều sâu công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trên lĩnh vực thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động. Đồng thời phản ánh tinh thần vượt qua khó khăn thách thức của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, thực sự là Văn phòng đại diện của một tờ báo kinh tế hàng đầu, được sự tin tưởng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND cùng các sở ban ngành, các địa phương trong tỉnh, góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương Thái Bình ngày một giàu mạnh, văn minh.  

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình Vũ Thanh Vân và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Đồng Thụy trao giải Nhất cho nhóm tác giả.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình Phạm Đồng Thụy đề nghị các cơ quan báo chí truyền thông cần tuân thủ, thực hiện nghiêm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ hiện đại để thường xuyên đổi mới, sáng tạo trong sản xuất các chương trình có nội dung sinh động, chất lượng, có chiều sâu, mang hơi thở của cuộc sống thực tiễn, khát vọng phát triển tỉnh Thái Bình; phát huy vai trò đi đầu của báo chí, văn học nghệ thuật trong đấu tranh phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống các xu hướng tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tích cực lan tỏa những giá trị tốt đẹp, kết quả đạt được của tỉnh ở mọi lĩnh vực.

Nhân dịp này, 23 tác giả, nhóm tác giả đạt giải báo chí tỉnh năm 2022 được tỉnh và Hội nhà báo tỉnh Thái Bình khen thưởng, trong đó có 1 giải nhất, 3 giải nhì, 4 giải ba và 15 giải khuyến khích.

Thái Bình: 21/23 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 đạt và vượt kế hoạch
Ngày 6/1, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Họp báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2023 và công tác...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư