Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 16 tháng 04 năm 2024,
Thái Nguyên tăng tốc hoạt động mời gọi đầu tư
Anh Hoa - 22/02/2024 16:37
 
Trong năm nay, tỉnh ưu tiên mời gọi đầu tư vào các lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp, nông nghiệp, công nghệ thông tin; cụm công nghiệp; dịch vụ; khu đô thị, khu dân cư…

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư trong năm 2024.

Theo đó, tỉnh tập trung phát triển cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; phát triển khu vực phía Nam của tỉnh; chú trọng phát triển khu vực kinh tế tư nhân, công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, chuỗi sản xuất, chuỗi sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đồng thời, khuyến khích xã hội hóa xúc tiến đầu tư, sử dụng các nguồn lực ngoài ngân sách; tập trung vào công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ, hỗ trợ nhà đầu tư.

Trong năm 2023, tỉnh Thái Nguyên đã đã tổ chức và tham dự 4 chương trình xúc tiến đầu tư nước ngoài tại 6 quốc gia, vùng lãnh thổ, gồm: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc, Cuba, Đài Loan (Trung Quốc); tham dự các chương trình xúc tiến đầu tư trong nước tại các tỉnh, thành phố: Khánh Hòa, Đà Nẵng, Hà Nội, Bắc Ninh... để quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Thái Nguyên.

Kết quả thu hút dự án đầu tư trong nước ngoài ngân sách, toàn tỉnh đã cấp quyết định chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư 10 dự án với tổng số vốn 1.503 tỷ đồng; cấp quyết định chấp thuận nhà đầu tư cho 14 dự án với tổng số vốn 16.989 tỷ đồng; phê duyệt kết quả trúng đấu giá lựa chọn nhà đầu tư với 5 dự án có tổng số vốn đạt 3.869,15 tỷ đồng…

Thái Nguyên đang tiếp tục có các cơ chế, chính sách ưu tiên mời gọi đầu tư vào tỉnh với 64 Dự án, trong đó: Lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp, nông nghiệp, công nghệ thông tin 7 Dự án; lĩnh vực cụm công nghiệp 36 Dự án; lĩnh vực nông nghiệp 17 Dự án; lĩnh vực môi trường 04 Dự án.
Thái Nguyên đang tiếp tục có các cơ chế, chính sách ưu tiên mời gọi đầu tư vào tỉnh với 64 dự án. Trong đó: lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp, nông nghiệp, công nghệ thông tin 7 dự án; lĩnh vực cụm công nghiệp 36 dự án; lĩnh vực nông nghiệp 17 dự án; 4 dự án trong lĩnh vực môi trường.

Về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Thái Nguyên có 41 dự án FDI cấp mới với tổng số vốn đăng ký đạt 253,38 triệu USD, 17 lượt dự án tăng vốn đầu tư với số vốn đăng ký đạt 136,23 triệu USD.

Theo đó, Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2024 đặt mục tiêu thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước có năng lực, có tiềm lực tài chính đầu tư sản xuất, kinh doanh tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp của tỉnh; mời gọi các nhà đầu tư có tiềm năng, thế mạnh về công nghiệp chế tạo, điện tử, bán dẫn...; thu hút đầu tư các dự án vào các khu, cụm công nghiệp mới được thành lập của tỉnh.

Cùng với đó, ưu tiên mời gọi đầu tư vào các lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp, nông nghiệp, công nghệ thông tin; cụm công nghiệp; dịch vụ; khu đô thị, khu dân cư; môi trường; văn hóa xã hội.

Theo kế hoạch, Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 của tỉnh Thái Nguyên sẽ tập trung vào 8 nội dung.

Cụ thể, nghiên cứu tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư; xây dựng hình ảnh, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư; hỗ trợ, hướng dẫn, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư; xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; xây dựng danh mục dự án thu hút đầu tư; xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư; hợp tác trong nước và quốc tế về xúc tiến đầu tư.

Trina Solar rót thêm 420 triệu USD vào Thái Nguyên trong lĩnh vực quang điện
Đây được xem là mức đầu tư lớn nhất của Tập đoàn tại nước ngoài đối với lĩnh vực quang điện.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư