Đặt mua báo in| Ngày 02 tháng 02 năm 2023, 23:55:13
Thái Nguyên: Triển khai các nội dung liên quan đến lập quy hoạch
Ngày 15/7, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để đánh giá tiến độ và triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác lập quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và đơn vị liên danh tư vấn.

Đồng chí Hoàng Đức Khánh, Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu ý kiến tại cuộc họp
Đồng chí Hoàng Đức Khánh, Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Theo Báo cáo tiến độ lập quy hoạch của Sở Kế hoạch và Đầu tư, các nhiệm vụ triển khai thực hiện lập quy hoạch tỉnh bảo đảm đúng theo kế hoạch đề ra. Các sở, ngành, địa phương đã tích cực phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu, tham gia ý kiến góp ý vào các dự thảo báo cáo; đáp ứng các yêu cầu triển khai xây dựng quy hoạch tỉnh.

Cơ quan chuyên môn và đơn vị liên danh tư vấn đã khảo sát, thu thập số liệu tại 09 huyện, thành phố, thị xã và các khu vực trọng điểm dự kiến phát triển đô thị, khu cụm công nghiệp; triển khai phân tích đánh giá; tổng hợp báo cáo đánh giá hiện trạng kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên gửi các sở, ngành, địa phương rà soát, tham gia ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo đánh giá hiện trạng.

Tuy nhiên, do hiện tại mới có 03/38 quy hoạch ngành quốc gia được lập và thẩm định xong nên phần lớn các ngành, lĩnh vực của tỉnh chưa có thông tin định hướng của quốc gia trên địa bàn làm cơ sở xây dựng và tích hợp quy hoạch vào nội dung quy hoạch tỉnh; mặt khác, dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các nội dung công việc liên quan.

Tại cuộc họp, đơn vị tư vấn đã báo cáo ý tưởng lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (lần 2). Trong đó, phân tích, đánh giá tiềm năng, lợi thế, dự báo các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù và thực trạng phát triển tỉnh Thái Nguyên; mục tiêu và tầm nhìn đến 2050; dự báo triển vọng, nhu cầu, các kịch bản và lựa chọn phương án phát triển, các chỉ tiêu định hướng phát triển của tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030; các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch; các phương án ý tưởng quy hoạch và phát triển tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050…

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu đánh giá ý tưởng lần 2 được xây dựng tương đối toàn diện; đã đánh giá được các tiềm năng, lợi thế của tỉnh để xây dựng các kịch bản phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Các đại biểu đề nghị đơn vị tư vấn cần xem xét các chỉ tiêu về: Kinh tế - xã hội, tăng trưởng, dân số, đô thị hóa, độ che phủ rừng, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ… đảm bảo tính chính xác, có cơ sở khoa học; phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của tỉnh; đánh giá về vị thế, vai trò của Thái Nguyên cần chính xác về thuật ngữ, khái niệm, đảm bảo các yếu tố lịch sử, văn hóa…

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp
Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đánh giá cao đơn vị tư vấn đã chuẩn bị báo cáo ý tưởng chu đáo, nghiêm túc, đầy đủ, đảm bảo tiến độ theo quy định. Đồng chí đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo góp ý bằng văn bản chính thức gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo trước ngày 20/7.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị tư vấn cần tiếp thu đầy đủ, có chọn lọc, phản biện trên cơ sở khoa học đồng thời cần thảo luận tập thể, tham vấn các ý kiến của chuyên gia để bổ sung, hoàn thiện quy hoạch. Trong tháng 8/2021, Ban Chỉ đạo sẽ trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham gia góp ý trước khi trình các bộ, ngành thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; vì vậy, đề nghị các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ, tích cực tham gia đóng góp ý kiến, rà soát lại các quy hoạch để bổ sung kịp thời đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Thái Nguyên: Gần 2 nghìn tỷ đồng đầu tư các khu đô thị ở Phổ Yên
Hiện nay, trên địa bàn T.X Phổ Yên đang triển khai 3 dự án khu đô thị (KĐT) và 1 điểm dân cư với tổng mức đầu tư gần 2 nghìn tỷ đồng (nguồn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư