Đặt mua báo in| Ngày 01 tháng 12 năm 2022, 23:59:01
Thành lập Ban Chỉ đạo phát triển nông nghiệp, nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Trúc Giang - 25/02/2022 18:15
 
Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách thuộc ngành, lĩnh vực trong phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đáp ứng yêu cầu phát triển vùng ĐBSCL...
Ruộng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long chuẩn bị thu hoạch

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan vừa ký Quyết định số 695/QĐ-BNN-TCCB thành lập Ban Chỉ đạo phát triển nông nghiệp, nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) giai đoạn 2020 - 2025.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là nghiên cứu, đề xuất với Bộ trưởng các cơ chế, chính sách thuộc ngành, lĩnh vực trong phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đáp ứng yêu cầu phát triển vùng ĐBSCL; các giải pháp nâng cao hiệu quả điều phối phát triển vùng theo Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu.

Giúp Bộ trưởng điều phối, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ trong việc điều phối phát triển vùng ĐBSCL, tham mưu điều phối vùng sản xuất trọng điểm; tham mưu điều phối các chương trình, dự án của Chính phủ và Tổ chức quốc tế; phối hợp với Tổ điều phối cấp tỉnh kịp thời giải quyết các vấn đề liên kết trong vùng thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ cung cấp thông tin và tham mưu, đề xuất các chương trình dự án liên quan tới chủ trương phát triển ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, tác động của các cơ chế, chính sách của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đối với phát triển vùng ĐBSCL.

Đồng thời, tham mưu Bộ trưởng báo cáo và triển khai chỉ đạo của Hội đồng điều phối vùng; theo dõi, đôn đốc và giúp Bộ trưởng giải quyết các vấn đề điều phối trong vùng ĐBSCL thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tổng hợp, báo cáo Văn phòng Hội đồng điều phối vùng, Bộ trưởng theo định kỳ 6 tháng, hàng năm về tình hình thực hiện nhiệm vụ điều phối phát triển vùng ĐBSCL.

Theo Quyết định nêu trên, Trưởng Ban Chỉ đạo là ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phó Trưởng Ban là ông Nguyễn Văn Việt, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn). Các ủy viên gồm lãnh đạo một số đơn vị có liên quan của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành phố trong vùng ĐBSCL.

Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn được giao là cơ quan thường trực, giúp việc Ban Chỉ đạo. 

Quyết định này thay thế cho Quyết định số 3588/QĐ-BNN-TCCB ngày 11/9/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Tổ giúp việc điều phối vùng ĐBSCL giai đoạn 2020-2025.

Bệ đỡ nông nghiệp cần tiếp tục được hỗ trợ
Nông, lâm nghiệp - thủy sản (gọi chung là nông nghiệp) là một trong 3 nhóm ngành đạt được nhiều kết quả tích cực, song cũng có một số vấn đề...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư