Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng vừa ký thành lập Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính (gọi tắt là Ban IV)
.
Ông Vũ Văn Tiền (trái) là một thành viên của Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính). Ảnh: Internet 

Quyết định số 842/QĐ-HĐTV thành lập Ban IV được ký ngày 3/10/2017, 4 ngày sau cuộc tọa đàm đối thoại chính sách với 14 tập đoàn kinh tế tư nhân vào cuối tháng 9/2017.

Theo quyết định này, Trưởng ban Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân là ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin việt Nam. Ông Bình cũng vừa có tên trong danh sách thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính, với vai trò là Phó chủ tịch.

Ông Don Lam, Tổng giám đốc Tập đoàn VinaCapital, Phó chủ tịch Hội đồng Nghị sự toàn cầu về ASEAN, Diễn đàn Kinh tế thế giới làm Phó Trưởng ban.

Các thành viên  Ban IV còn có ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn doanh nghiệp tỉnh Bình Dương; ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Hiệp hội Tôm Bình Thuận; ông Trần Trọng Kiên, thành viên Hội đồng tư vấn Du lịch; ông Vũ Văn Tiền, thành viên Ban cố vấn Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam.

Ban nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân chủ trì nghiên cứu và tư vấn, đề xuất việc cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân gắn với mục tiêu kinh tế quốc gia, chủ động thiết lập bộ máy giúp việc, huy động nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân hoạt động theo Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính.

Khánh An

Bình luận của bạn về bài viết...