Đặt mua báo in| Ngày 23 tháng 10 năm 2021, 17:43:29
Thành lập Tổ công tác tách GPMB, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư
Như Trung - 07/08/2021 08:28
 
Tổ công tác của Thủ tướng xây dựng Đề án thí điểm về việc tách giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ trưởng.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 6/8/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1388/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng Đề án thí điểm về việc tách giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư (Tổ công tác).

Tổ trưởng Tổ công tác là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tổ phó Tổ công tác gồm: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Các thành viên Tổ công tác gồm: Thứ trưởng các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động-Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Công an, Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Đồng Nai; mời đại diện lãnh đạo Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội tham gia Tổ công tác.

Nhiệm vụ của Tổ công tác là tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc xây dựng Đề án thí điểm về việc tách giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư; chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, rà soát, tổng hợp các căn cứ, luận cứ, làm rõ sự cần thiết, đánh giá tác động chính sách; kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến việc tách giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư…

Tổ công tác có quyền yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, các cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện, cử cán bộ tham gia và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của Tổ công tác thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao; mời lãnh đạo các bộ, cơ quan trung ương và địa phương liên quan, các tổ chức, chuyên gia để phối hợp, tham vấn thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác và các quyền hạn khác khi được Thủ tướng Chính phủ giao hoặc ủy quyền.

Tổ công tác làm việc theo chế độ đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu; các Thành viên thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm về thực hiện phần việc được Tổ trưởng Tổ công tác phân công.

Sớm hoàn thành GPMB đường nối TP. Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai
Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh được nêu trong thông báo kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư