Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 09 năm 2022, 05:30:40
Thành lập Trung tâm đào tạo về môi trường và xã hội
Kỳ Thành - 04/04/2015 06:59
 
 Ngày 2/4, Viện Công nghệ Châu Á (AIT) và các đối tác phát triển là Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã chính thức công bố thành lập Trung tâm đào tạo về môi trường và xã hội bền vững.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Nâng vốn Quỹ Bảo vệ môi trường VN lên 1.000 tỷ
Bước tiến trong đánh giá tác động môi trường
Việt Nam cần 30 tỷ USD cho phát triển xanh

Trung tâm được thành lập nhằm mục đích thúc đẩy trao đổi kiến thức và tăng cường năng lực về thực hiện các biện pháp bảo vệ và đảm bảo tiêu chuẩn môi trường và xã hội tại Việt Nam, với nguồn kinh phí hỗ trợ ban đầu do Chính phủ Australia tài trợ. Trung tâm được đặt tại Trung tâm Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam, và sẽ hỗ trợ tăng cường năng lực cho các Ban quản lý dự án, chính quyền địa phương, tư vấn và các bên liên quan khác về các vấn đề xã hội và môi trường.

Thành lập Trung tâm đào tạo về môi trường và xã hội
Việt Nam đã có bước tiến lớn trong việc tăng cường luật pháp về an toàn xã hội và môi trường trong những năm qua

"Chiến lược Phát triển Kinh tế xã hội của Việt Nam hướng đến phát triển bền vững hơn về môi trường và xã hội. Điều này đòi hỏi cần quan tâm hơn đến các biện pháp bảo vệ môi trường và xã hội trong việc thực hiện các chương trình phát triển cơ sở hạ tầng quy mô lớn của đất nước,” bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết.

Theo ông Tomoyuki Kimura, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam, những năm qua, Việt Nam đã có bước tiến lớn trong việc tăng cường luật pháp về an toàn xã hội và môi trường, và được đánh giá là một trong những quốc gia đi đầu tại Châu Á trong các lĩnh vực như chi trả cho các dịch vụ hệ sinh thái rừng. Tuy nhiên, thách thức hiện nay là đảm bảo Việt Nam có thể phát triển các kỹ năng và năng lực kỹ thuật cần thiết để thực hiện hiệu quả các yêu cầu về an toàn môi trường và xã hội.

“ADB sẵn sàng hỗ trợ trung tâm đào tạo và tin rằng trung tâm sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo các chuyên gia về an toàn môi trường và xã hội trình độ cao cho Việt Nam, góp phần giúp Việt Nam hướng tới con đường tăng trưởng bền vững về môi trường", ông Tomoyuki Kimura khẳng định.

Với sự gia tăng các khoản đầu tư vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng và thách thức của Việt Nam về ô nhiễm môi trường và tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu, Trung tâm đào tạo này dự kiến sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng năng lực dài hạn về môi trường và xã hội cho các dự án và chương trình phát triển ở Việt Nam một cách bền vững.

Ông Joakim Parker, Giám đốc tại USAID Việt Nam cho biết, Trung tâm sẽ cung cấp các thông tin cập nhật và hỗ trợ tăng cường năng lực để đạt được mục tiêu trên, và các nỗ lực khác, chẳng hạn như nỗ lực của USAID hỗ trợ cơ sở giúp quá trình ra quyết định.

Hoạt động đầu tiên của Trung tâm là tổ chức khóa học nghiệp vụ cho các giảng viên về chính sách tái định cư nhằm tạo nguồn giảng viên cho các khóa đào tạo trong tương lai. Trung tâm sẽ thiết kế các chương trình tăng cường năng lực cụ thể dành cho các cơ quan, tổ chức cấp địa phương, bao gồm các Ban quản lý dự án đang thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng vay vốn các nhà tài trợ nhằm thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng bền vững và bảo đảm lồng ghép các vấn đề môi trường và xã hội trong vòng đời của dự án.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư