Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 22 tháng 05 năm 2024,
Thầu phụ của tổng thầu EPC giao việc cho công ty con thực hiện có hợp lệ?
Anh Ngọc - 31/05/2019 07:25
 
Tổng công ty tôi thầu phụ của tổng thầu EPC. Trong quá trình thực hiện công việc, chúng tôi giao cho công ty thành viên thuộc tổng công ty của chúng tôi thực hiện hoàn toàn công việc từ hiện trường đến hồ sơ của công việc, đóng dấu pháp nhân của công ty thành viên cho các hồ sơ có được hay không?
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Minh Tuấn (TP. Hà Nội) đặt câu hỏi như sau: Tổng công ty tôi là thầu phụ của tổng thầu EPC cho một dự án và đã được chủ đầu tư chấp thuận bằng văn bản chính thức.

Trong quá trình thực hiện công việc, chúng tôi giao cho công ty thành viên thuộc tổng công ty của chúng tôi thực hiện. Công ty thành viên trên thực hiện hoàn toàn công việc từ hiện trường đến hồ sơ của công việc, đóng dấu pháp nhân của công ty thành viên cho các hồ sơ nêu trên.

Tôi muốn hỏi, tình huống như trên có phù hợp với pháp luật không? Nếu không thì phải xử lý tình huống trên như thế nào?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 36, Điều 4 Luật Đấu thầu quy định nhà thầu phụ là nhà thầu tham gia thực hiện gói thầu theo hợp đồng được ký với nhà thầu chính.

Việc quản lý nhà thầu phụ thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 128 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP như sau:

a) Nhà thầu chính được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ nêu trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các nghĩa vụ của nhà thầu chính. Nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện;

b) Nhà thầu chính không được sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất chỉ được thực hiện khi được chủ đầu tư chấp thuận;

c) Nhà thầu chính chịu trách nhiệm lựa chọn, sử dụng các nhà thầu phụ có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu thực hiện các công việc được giao. Trường hợp là nhà thầu phụ quan trọng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, việc đánh giá năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ được thực hiện theo quy định nêu trong hồ sơ mời thầu;

d) Nhà thầu chính chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ, đúng tiến độ cho nhà thầu phụ theo đúng thỏa thuận giữa nhà thầu chính với nhà thầu phụ.

Chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ đặc biệt
Việc làm rõ hồ sơ dự thầu chỉ được thực hiện giữa bên mời thầu và nhà thầu có hồ sơ dự thầu cần phải làm rõ và phải bảo đảm nguyên...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư