Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 19 tháng 06 năm 2024,
Tổng thầu được giao 25% giá trị hợp đồng EPC cho nhà thầu phụ?
Anh Ngọc - 01/04/2019 09:16
 
Luật Đấu thầu quy định một trong các hành vi bị cấm trong đấu thầu là nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu có giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 50 tỷ đồng
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Hoàng Thị Hằng (tỉnh Sóc Trăng) đặt câu hỏi như sau: Chủ đầu tư và tổng thầu EPC đã ký hợp đồng EPC vào tháng 4/2018. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, tổng thầu trình chủ đầu tư phê duyệt nhà thầu phụ (kèm hồ sơ năng lực kinh nghiệm) thực hiện công tác thi công xây dựng của hợp đồng (giá trị gói thầu chiếm khoảng 25% giá trị hợp đồng EPC).

Tuy nhiên, trong khi hồ sơ dự thầu nộp của tổng thầu giai đoạn tham dự thầu không kê khai phạm vi công việc này là sử dụng nhà thầu phụ và không kê khai nhà thầu phụ này trong bảng kê khai danh sách nhà thầu phụ.

Trong hồ sơ mời thầu, Chương I, Mục 29.2 quy định "Nhà thầu chính chỉ được sử dụng nhà thầu phụ thực hiện các công việc với tổng giá trị dành cho nhà thầu phụ không vượt quá 50% giá dự thầu" và Mục 29.3 quy định "Nhà thầu chính không được sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong HSDT; việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu trong HSDT và việc sử dụng nhà thầu phụ vượt quá tỷ lệ theo quy định tại Mục 29.2 CDNT chỉ được thực hiện khi có lý do xác đáng, hợp lý và được chủ đầu tư chấp thuận; trường hợp sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ, ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu trong HSDT mà chưa được chủ đầu tư chấp thuận được coi là hành vi “chuyển nhượng thầu””.

Cũng theo hồ sơ mời thầu, Chương I, Mục 3.8 hành vi bị cấm quy định "Chuyển nhượng thầu, bao gồm các hành vi sau đây:

a) Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu có giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 50 tỷ đồng (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) tính trên giá hợp đồng đã ký kết;

 b) Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công việc thuộc trách nhiệm thực hiện của nhà thầu, trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ đã kê khai trong hợp đồng”.

Bà Hằng hỏi, trường hợp này, nếu chủ đầu tư đánh giá nhà thầu phụ này đạt về năng lực kinh nghiệm thì chủ đầu tư có được phê duyệt nhà thầu phụ này không? Nếu phê duyệt thì có vi phạm Mục 3.8 Chương 1 của hồ sơ mời thầu không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo Khoản 8, Điều 89 Luật Đấu thầu quy định một trong các hành vi bị cấm trong đấu thầu là nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu có giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 50 tỷ đồng (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) tính trên giá hợp đồng đã ký kết; chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công việc thuộc trách nhiệm thực hiện của nhà thầu, trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ đã kê khai trong hợp đồng.

Đối với vấn đề của bà Hằng, việc lựa chọn nhà thầu phải tuân thủ theo quy định nêu trên.

Vi phạm về chuyển nhượng thầu
Việc nhà thầu chính chuyển nhượng cho nhà thầu khác ngoài danh sách nhà thầu phụ kê khai trong hồ sơ dự thầu hoặc phần công việc chuyển nhượng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư